Takaisin

Erilaiset ympäristöt oppimisen tukena

Erilaiset ympäristöt oppimisen tukena

Erilaiset oppimisympäristöt kuva

5 op

Toteutusaika: 3.9.2018-30.11.2018

370 € (sis. ALV 24 %)

kokonaan verkossa toteutettava kokonaisuus

Ilmoittaudu viimeistään 10.8.2018

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja sen voi suorittaa omassa aikataulussa 3.9.-30.11.2018 välisenä aikana.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille opetuksesta, oppimisesta ja oppimisympäristöistä kiinnostuneille. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka ovat hakeutumassa ammatilliseen opettajankoulutukseen. Suorittamalla tämän koulutuksen on mahdollista saada ammatillisen opettajankoulutuksen hakemuspisteitä. Mikäli haet ja tulet valituksi opettajankoulutukseen, voidaan koulutus soveltuvin osin hyväksilukea TAMK ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Tavoite

Tavoitteena on, että osallistuja tuntee oppimisympäristöajattelun erilaisia lähtökohtia sekä näkökulmia. Koulutuksen aikana osallistujan kyky kuvailla ja arvioida erilaisia toimintaympäristöjä oppimisen ja ohjauksen näkökulmasta kehittyy. Lisäksi osallistuja saa valmiuksia toimia erilaisissa oppimisympäristöissä omaa opetus- ja ohjaustoimintaansa kehittäen.

Sisältö

  • Näkökulmia oppimisympäristöihin ja oppimisympäristöajatteluun
  • Autenttinen ja inklusiivinen oppimisympäristö
  • Oppimista tukevat digitaaliset ympäristöt
  • Hyvinvointia ja monenlaista oppimista edistävät oppimisympäristöt
  • Toimintaympäristöistä oppimisympäristöiksi – opetuksen ja ohjauksen merkitys
  • Työpaikat oppimisympäristöinä

Kouluttaja

Kouluttajana toimii TAMK Ammatillisen opettajankoulutuksen asiantuntija.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja koulutuksen voi suorittaa omassa aikataulussa 3.9.-30.11.2018 välisenä aikana. Koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä, oppimisympäristövierailuja sekä verkkokeskusteluja. Koulutukseen sisältyvät oppimistehtävät ja muu työskentely on mahdollista suunnata omalle tai itseä kiinnostavalle koulutusalalle. Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Esite

Lataa esite tästä!

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Lisätietdot

Maija Joensuu, erikoissuunnittelija

p. 040 648 6306, etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 08.02.2018

Back to the list of courses