Takaisin

Englannin kieliopin perusteet N-KV572-3044

Englannin kieliopin perusteet

Koodi: N-KV572-3044

3 op

04.03.2019 - 05.05.2019

45.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutustapa

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna.

Tavoitteet

Kurssin käytyään
1. Opiskelijat osaavat käyttää oikeita prepositioita oikeissa tilanteissa.
2. Opiskelijat osaavat käyttää verbejä oikeissa muodoissaan oikeissa tilanteissa.
3. Opiskelijat osaavat käyttää adjektiiveja ja adverbejä oikeissa tilanteissa.
4. Opiskelijat osaavat muodostaa kieliopillisesti oikeita englannin kysymys- ja väitelauseita.

Sisältö

- verbit
- prepositiot
- adjektiivit
- lauseenmuodostaminen

Opintojakson lisätiedot

Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole.

Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.

Opetusmenetelmät

itsenäinen verkko-opiskelu, ohjattu verkko-opiskelu

Opetusmateriaali

Kaikki oppimateriaalit jaetaan Tabulan kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien Tabulan kautta annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole lainkaan lähiopetusta: opiskelijat ovat itse vastuussa siitä että suorittavat annetut verkkotehtävät ajallaan. Verkkotehtäviin kuuluu sekä opettajalle palautettavia tehtäviä että opiskelijan itsenäisesti opiskeltavia materiaaleja.

Muuta

Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole paperille tehtävää tenttiä lukuun ottamatta. Opiskelija osallistuu tenttiin TAMKissa.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 21.01.2019

Back to the list of courses