Takaisin

Digitekijä Fast Track

Digitekijä Fast Track

Digitekijä Fast Track

30 op

Toteutusaika: Lokakuu 2018 - Kesäkuu 2019

950 €

Hakuaika: 09.04.2018 - 20.5.2018

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään eristyisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden tasolla. Koulutus luo ymmärrystä digitaalisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan.

Koulutus vahvistaa kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen luomista ja asiakaskokemuksen hallintaa digitaalisessa toimintaympäristössä sovelluksia hyödyntäen. Koulutus antaa valmiudet ja taidot työskennellä digitaalisessa toimintaympäristössä erityisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen sisältö

Alustava koulutuksen rakenne muodostuu seuraavista osa-alueista:
  • Strateginen muutosjohtaminen digiajassa
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen
  • Markkinointi ja myynti digitaalisissa kanavissa
  • Asiakashankinta digikanavissa
  • Mittaus ja analytiikka
  • Verkkokaupan menestyksen kulmakivet

Tarkemmat tiedot päivitetään ennen hakuajan alkua.

Hinta

Koulutukseen mahtuu mukaan yhteensä 40-44 opiskelijaa. Koulutuksen hinta on 950 € (alv 0 %).

 

Hakeminen

Sähköinen hakulomake (käytössä hakuaikana).

Valinta

Valinta tehdään hakulomakkeessa esitetyn koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö: Lehtori Mari Stenvall, 050 570 2224.

Hakeminen: Suunnittelija Katri Viitanen, 050 321 5148.

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 14.03.2018