Takaisin

Asiantuntija: Arkkitehti Elina Ritola

Asiantuntija: Arkkitehti Elina Ritola

Rakennusarkkitehdeistä koulutetaan tiimiosaajia

Arkkitehti Elina Ritola opettaa tulevia rakennussuunnittelun ammattilaisia. Tulevaisuuden rakennusarkkitehti osaa toimia tiimissä ja suunnitella laadukkaita rakennuksia.


Rakennusarkkitehtikoulutus jatkui TAMKissa pitkän tauon jälkeen uudelleen vuosi sitten. Lehtori Elina Ritola vaihtoi työnsä arkkitehtitoimistossa opettajan tehtäviin, eikä ole katunut alan vaihtoaan. Koulutuksen suunnittelu ja nuorten kanssa työskentely on ollut innostavaa ja energisoivaa.


Toivottu koulutus

Rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleen käynnistämistä odotettiin Tampereella kauan. Opiskelijat ja opettajat toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi, mikä näkyi heti yhteistyöprojektien sujuvana käynnistymisenä.

– TAMKissa oli jo odottamassa erilaisia projekteja, joihin tarvittiin rakennusarkkitehtiosaamista. Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi talotekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusten kanssa. Todella paljon hyviä juttuja on kehitteillä, Ritola kertoo.

Koulutus on kiinnostanut Ritolaa aina. Arkkitehtitoimistossa työskennellessään Ritola auttoi monesti uusia harjoittelijoita pääsemään työssään alkuun.

– Koin velvollisuudekseni auttaa harjoittelijoita ymmärtämään, mitä heidän oikeasti pitää osata, että pystyvät tekemään tätä työtä. Ammatin perusta on tärkeä oppia kunnolla.

Ritola on työskennellyt noin 10 vuotta kolmessa eri arkkitehtitoimistossa. Hän on suunnitellut asuntoja, toimistoja, kouluja ja päiväkoteja.

– Olen etsinyt erilaisten työpaikkojen kautta monipuolisia tapoja tehdä tätä työtä. Kukin toimisto on aina vähän erilainen, ja se on antanut hyvää pohjaa opetustyöhöni.


Suunnittelu on tiimityötä

Kukaan ei tee rakennusta yksinään, vaan suunnittelu on aina ryhmätyötä. Rakennusarkkitehtikoulutuksessa opitaan alusta alkaen tekemään työtä tiimeissä. Rakennussuunnittelu muuttuu yhä enemmän kommunikointiammatiksi, joten vuorovaikutustaitojen osaaminen on se, mihin koulutuksessa panostetaan erityisen paljon.

– Rakennushankkeessa tehdään töitä usean osapuolen kanssa. Jos viestinnässä on puutteita, siitä aiheutuu ongelmia, viivästymisiä ja jopa virheitä. Kiire voi aiheuttaa myös sen, ettei ehditä neuvotella ja sopia asioista tarpeeksi selkeästi, Ritola täsmentää.

Tulevista rakennusarkkitehdeistä koulutetaan laaja-alaisia. Opiskelijoita valmennetaan esittelemään töitään ja harjoittelemaan sosiaalisia taitoja.

– Rakennusarkkitehdin pitää olla niin sanottu yleismies Jantunen, kaikista asioista pitää tietää jotain. Rakennusten suunnittelussa pitää ottaa aina huomioon inhimillinen tekijä. Opiskelijamme joutuvat sen takia esittelemään töitään eri ryhmille, valmennamme heitä yhteistyöhön rakennusprojektin eri osapuolten kanssa.


Suunnittelijalla suuri vastuu

Opettajana Ritola haluaa korostaa laadukkuutta. Laadukkaasti tehdyn rakennuksen pitää antaa ihmiselle muutakin kuin vain kuivaa lämmintä sisätilaa.

– Suunnittelijalla on vastuullinen tehtävä, sillä hänen on kehitettävä ympäristöä paremmaksi. Valitettavasti kiire heijastuu myös rakentamiseen. Harmillista on, jos laatu kärsii kiireessä. Rakennuksen korjaaminen ei tule ainakaan halvemmaksi. Sisäilmaongelmat aiheuttavat henkilökohtaisia tragedioita, mikäli ihminen joutuu kärsimään rakennusvirheistä.

Hyvä laatu on aina kestävää kehitystä. Rakennusten muunneltavuus on Ritolan mielestä hyvin tärkeää. Rakennuksia täytyy pystyä myöhemmin muuttamaan johonkin muuhun tarkoitukseen.

– Esimerkiksi nyt mietitään sitä, mitä kirjastoille tapahtuu, kun ihmiset lainaavat yhä enemmän e-kirjoja. Kirjastot voivat olla esimerkiksi kaupunkikeskuksia, joista voi lainata muutakin kuin kirjoja.


Päiväkodit omaa sydäntä lähellä

Ritolalle on kertynyt suunnittelutyökokemusta runsaasti erityisesti päiväkodeista. Päiväkotiaika on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä, samalla päiväkoti on myös aikuisen työpaikka.

– Päiväkodit ovat kovalla kulutuksella. Niiden suunnittelussa on otettava huomioon sekä lasten että aikuisten mittakaava. Ei saa unohtaa myöskään ergonomiaa, eikä esimerkiksi tärkeiden toimintojen, kuten eteistilojen ja kuraeteisten, merkitystä. Päiväkoti on esimerkki suunnittelukohteesta, jossa on todella tarkasti mietittävä rakennuksen pullonkaulat, jotta arki siellä sujuu.


Talo kuin oma lapsi

Arkkitehdille on aina hieno hetki, kun pääsee käymään valmiissa talossa. Talon valmistuminen on pitkä projekti, jonka aikana täytyy tehdä päätöksiä valtavasta määrästä asioita.

Kun pääsee sisään valmiiseen tilaan, se on suunnittelijalle erittäin palkitseva hetki.

– Talot ovat vähän kuin omia lapsia. Kun niiden ohi kaupungilla ajaa, tulee katsottua, että mitenkä se rakennus siellä voi, onkohan pihalla puut kasvaneet. Sitten kun ne ovat valmiita, on haikea olo. Lapsi ei ole enää helmoissa, vaan se on lähetetty maailmalle, Ritola nauraa.

Ritola uskoo, että kaikki rakennusarkkitehdiksi valmistuvat löytävät oman paikkansa, sillä suunnittelijoista on pulaa. Varsinkin korjausrakentamista riittää tulevaisuudessa.

– Mitä enemmän meillä on ammattitaitoisia suunnittelijoita, sitä enemmän heitä myös käytetään, hän sanoo.


Voimaannuttavat rakennukset

Hyvin suunniteltu rakennus voi olla Ritolan mielestä hyvin voimaannuttava kokemus.

– Kun menen rakennukseen, joka puhuttelee minua, tulee hyvin täysinäinen olo, niin kuin olisi lukenut hyvän kirjan tai nähnyt hyvän elokuvan. Omat lapseni ovat joutuneet ammattini vuoksi vierailemaan monissa erilaisissa rakennuksissa, ja he harmittelevat joskus sitä, että miksi äidin pitääkään olla arkkitehti, Ritola nauraa.

Ritola on huomannut, että monilla ihmisillä on niin kova kiire, etteivät he ehdi ajatella, tuleeko heille jossakin rakennuksessa hyvä vai huono olo.

– Kuitenkin on hyvin tärkeää, millainen maisema työhuoneen tai makuuhuoneen ikkunasta näkyy. Toiset rakennukset antavat meille energiaa ja toiset taas syövät sitä.

 

Elina Ritola

  • valmistui arkkitehdiksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 1994
  • arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa & Keijo Heiskanen
  • arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Tilatakomo
  • arkkitehti, Arkkitehdit LSV
  • lehtori, rakennusarkkitehtikoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014 -
     

Kuva: Elina Ritolan viimeisimpiä työkohteita on ollut TTY:n kampusareena, jonka suunnittelussa hän on ollut mukana.
Teksti: Arja Hautala
Kuva: Jaakko Saarilampi

 

Tutustu TAMKin asiantuntijapalveluihin

Tutustu rakennusarkkitehdin koulutukseen

 

Muokattu 12.12.2016