Takaisin

API Campilta työhön

API Campilta työhön

API Camp

API Campin ensimmäinen toteutus oli suunnattu entisille nokialaisille ja microsoftilaisille. Täydennyskoulutus auttoi heitä monipuolistamaan ja nykyaikaistamaan osaamistaan API-talouden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tiina Ukonaho osallistui Nokia Bridge-ohjelmaan, jonka kautta sai tietoa eri oppilaitoksissa järjestettävistä koulutuksista. Niistä TAMKin API Camp -täydennyskoulutus tuntui mielenkiintoisimmalta, hän päätti hakea mukaan. Päätökseen vaikutti myös opintojen osa-aikaisuus.

- Opinnot olivat siinä mielessä oivalliset, että mikäli koulutuksen aikana työllistyy, on mahdollista jatkaa koulutus loppuun.

Ukonahon mielestä opiskelu TAMKissa oli käytännönläheistä ja konkreettista. Kouluttajat olivat hyviä ja opetus laadukasta.

- Mielestäni opetuksesta todella huomaa sen, että opettajat ovat miettineet kaiken opiskelijan kannalta. Mielipiteitämme pyydetään ja toimintatapoja sekä sisältöä kehitetään koulutuksen aikana saadun palautteen perusteella.

Koulutus alkoi ryhmätyöskentelyllä, jossa muut opiskelijat tulivat tutuiksi. Ryhmätyöt tukivat oppimista ja laittoivat pohtimaan asioita, antamatta valmiita vastauksia. Ukonaho iloitsee oppineensa hyvin perusteet, jonka pohjalta on helppoa lähteä kehittämään omaa osaamista. Käytännön harjoitustehtävät motivoivat kokeilemaan lisää ja hakemaan lisätietoa aiheesta.

API Campin hyödyt

Koulutuksen avulla Ukonaho on pystynyt nykyaikaistamaan, laajentamaan sekä monipuolistamaan osaamistaan. API Camp on antanut uusia näkökulmia ja ymmärrystä, mitä mahdollisuuksia API-talous ja -osaaminen tarjoaa.

Työelämälähtöisyys näkyi koulutuksessa muun muassa siten, että yritysedustajia vieraili luennoilla esittelemässä omia API -ratkaisujaan sekä harjoitustyöaikeitaan. API Camp-koulutuksessa opitaan pohjatiedot, joita pääsee soveltamaan harjoitustyön kautta yrityksessä. Ukonaho toteaa, että kun opittua pääsee soveltamaan käytännössä, lisää se kiinnostusta ja motivaatiota alaa kohtaan.

- TAMK opiskelupaikkana on mahdollisuuksien talo, joka innostaa yksittäisellä kurssilla kävijää hakemaan mahdollisesti muuhunkin koulun tarjontaan. API Campissa hyvää oli myös se, että olimme ammattikorkeakoulussa - tälloin saadaan koulutukseen myös pätevät kouluttajat ja hyvät fasiliteetit.

Uusi API Camp-toteutus syksyllä 2017, lue lisää.

Päivitetty 24.05.2017