Takaisin

API Camp - tarpeellista rajapintateknologioiden ja -talouden osaamista

API Camp - tarpeellista rajapintateknologioiden ja -talouden osaamista

Application Programming Interface (API) tarkoittaa ohjelmointirajapintoja tietokoneohjelmien välillä. API-taloudessa yritykset avaavat rajapintoja omiin tuotteisiinsa ja palveluihinsa, sekä houkuttelevat muita yrityksiä rakentamaan palveluliiketoimintaa tarjottujen ratkaisujen päälle. APIt vauhdittavat ICT-alan rakennemuutosta.

Patrian ratkaisuarkkitehti Aapo Koski tekee mielellään korkeakouluyhteistyötä.
Patrian ratkaisuarkkitehti Aapo Koski tekee mielellään korkeakouluyhteistyötä.

Aapo Koski on toiminut tietojärjestelmien kehittämistyössä jo yli 20 vuotta. Nykyään hän toimii Patrian ratkaisuarkkitehtinä. Hän kokee työnsä puolesta oleelliseksi seurata ICT-alan kehityssuuntia ja kouluttaa - silloin hän varmistaa, että tarvittava osaaminen ja tieto kulkeutuu eteenpäin.

API Camp syntyi TAMKin edustajien kanssa selkeästä tarpeesta. On olemassa osa-alueita, joissa rajapintateknologiat ja -talous on uusi nouseva asia. Aktiivisena alan asiantuntijana Koski ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen tarpeita sekä kipukohtia ja lähti kouluttajaksi hetkeäkään epäröimättä.

Ensimmäisessä API Camp -toteutuksessa usean opiskelijan tausta oli Nokialta tai Microsoftilla. Koulutus oli suunnattu ICT-alan työttömille ja mukaan haki suuri määrä opiskelijoita. Kaikille ei kuitenkaan riittänyt paikkoja koulutuksessa, jolloin alustava idea jatkototeutuksesta nousi pintaan.

Koulutuksen työelämälähtöisyys näkyy käytännönläheisyydessä ja erityisesti aitojen tilanteiden läpikäynneillä. Opiskelijat pystyvät vertailemaan kokemuksia. Koski käyttää kouluttamisessa runsaasti omaa verkostoaan ja tuo yrityskontaktejaan esiintymään opiskelijoille. Hän ei halunnut, että sama henkilö kertoisi oman yrityksensä kokemuksista ja käytännöistä vaan halusi monipuolistaa kokonaisuutta.

Kosken mielestä opiskelijat ovat saaneet rohkeutta ammatillisen erityisosaamisen kasvamisella. Konkreettisimpana hyötynä opiskelijat kokevat, että heidän osaamistaan on päivitetty ja he ovat erikoistuneet merkittävään ja nousevaan osa-alueeseen. Yritysvierailijat ovat tukeneet API-osaamisen tärkeyttä, mikä vahvistaa kouluttajankin uskoa asiaan. Hyvän vastaanoton vuoksi hän osallistuu mielellään myös API Campin toiseen toteutukseen.

Seuraava koulutus uudistuu hieman

Uusi koulutus alkaa syksyllä 2017. Toteutuksessa tullaan panostamaan enemmän osallistujien taustoihin. Sisältösuunnitelmaa laaditaan taustojen pohjalta, jolloin tuodaan esiin rajatumpi ja syvempi osaamisalue – näin vältetään liian laaja ja toisistaan irrallinen sisältö. Lähtötaso oli vaihtelevampi ensimmäisessä toteutuksessa, mutta nyt henkilöillä on yhteneväisempi tausta ja valmiina työpaikka, jonne soveltaa projektityötä. Onkin siis työnantajan etu, että työntekijä osallistuu syventämään rajapintojen erikoisosaamistaan.

Koski iloitsee, että toiseen toteutukseen pääsee ensimmäisen kerran kokemuksen pohjalta kirkastamaan ja tiivistämään koulutuksen ydintä. Hän kokee, että TAMKin kanssa on ollut helppo ja mukava tehdä yhteistyötä. Myös Patrialla on suhtauduttu positiivisesti opetustyöhön; koulutus motivoi ja tavallaan myös velvoittaa häntä pitämään osaamisen ajan tasalla, jolloin varmistuu korkealaatuisen ja työelämälähtöisen koulutuksen laatu.

Lue opiskelijan kokemus ensimmäisestä toteutuksesta

Lisätietoa alkavasta koulutuksesta

Muokattu 29.05.2017