Takaisin

AmisTurvis - turvallisuus kuuluu kaikille

AmisTurvis - turvallisuus kuuluu kaikille

2-6 op

Täydennyskoulutus


Tule mukaan!

Haluatko lisätä omaa, opiskelijoittesi ja oppilaitoksesi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta – tule mukaan AmisTurvikseen!

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu opetustoimen henkilöstölle, jota oma tai oppilaitosturvallisuus puhuttaa tai sen edistäminen kiinnostaa. Toivomme lämpimästi mukaan niin turvallisuusalan osaajia kuin uusia turvallisuuden edistäjiäkin. Ennakko-osaamista ei vaadita, vaan osaamista rakennetaan yksilöllisesti.

Tavoite

OKM:n mukaan opetushenkilöstö tarvitsee vahvistusta turvallisuusosaamiseen. Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden kokemukset luovat tärkeitä edellytyksiä oppimiselle ja hyvinvoivalle oppimisyhteisölle. Koulutuksenjärjestäjien tulee suunnitella ja organisoida toiminta oppilaitoksissa niin, että opetus ja oppiminen toteutuvat turvallisissa olosuhteissa. Turvallisuuden varmistaminen kuuluu jokaisen oppilaitoksessa toimivan tehtäviin.

AmisTurvis-koulutus antaa oppilaitoksissa toimiville työkaluja koulu- ja työrauhan edistämiseen sekä turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin luomiseen.

Koulutuksessa keskitytään opetus- ja ohjaushenkilöstön ryhmänhallintataitoihin, varhaiseen puuttumiseen, työrauhan vahvistamiseen, heikkojen signaalien havaitsemiseen, ennalta arvaamattomien uhkien kohtaamiseen sekä kriisitilanteessa toimimiseen.

Sisältö

Moduli 1: Yhteisöni turvallisuuden edistäjänä, ti 5.9.2017 klo 9-15, luokka G2-28

Koulutus käynnistyy osiolla, jossa tarkastellaan oppilaitoksen rakenteita ja kohtaamistilanteita turvallisuuden kannalta. Teemoina ovat mm. riskiarvi, työturvallisuuskierros sekä aggressiivisesti käyttäytyvän henkilön kohtaaminen. Lisäksi perehdytään koulutuksen järjestäjiä ohjaaviin turvallisuuteen liittyviin lakeihin ja säädöksiin.

Asiantuntijoina toimivat työsuojeluvaltuutettu, Ttm, lehtori Terttu Roivas TAMK ja lakimies Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu LawPoint.

Ilmoittautuminen

Ohjelma

Moduli 2: Minä turvallisuuden edistäjänä, ke 4.10.2017 klo 9-15, luokka B6-23

Toisessa osiossa käännetään katsetta omaan toimintaan: Mitä keinoja meillä on uhkaavissa vuorovaikutustilanteissa niiden rauhoittamiseksi? Mitä välineitä minulla on käytettävissä vuorovaikutuksen keinoin sekä pedagogisin keinoin ihmisen kohtaamisessa? Miten kohtaan vihaa ja syytöksiä? Tavoitteena on keskittyä työntekijän omaan rooliin ja vuorovaikutukseen, oman psyykkeen ja kehon hallintaan uhkaavissa ja vaativissa tilanteissa sekä syventää omaa itsetuntemusta näiden teemoilta. Lisäksi tarkastelemme syvemmin oman hyvinvoinnin teemoja myötuntouupumisen ja sijaistraumatisoitumisen näkökulmasta.

Asiantuntijana toimii psykologi, lehtori Riikkaelina Susipolku TAMK.

Ilmoittautuminen

Ohjelma

Moduli 3: Yhdessä turvallisuuden edistäjänä, to 23.11.2017 klo 9-15, luokka B6-24

Päivän koulutuskokonaisuus keskittyy kriisinhallintaan ja psyykkiseen purkuun kriisitilanteiden jälkeen sekä sosiaalisen median turvallisuuteen. Opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteissa on annettu määräys suunnitella toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Näitä tilanteita varten oppilaitoksilla tulee olla kriisisuunnitelma, jolla varaudutaan koko yhteisöä tai sen jäseniä koskettaviin äkillisiin kriiseihin ja traumaattisiin tilanteisiin. Koulutuspäivässä tarkastellaan kriisisuunnitelman rakennetta ja sisältöä siten, että kukin organisaation edustaja tarkastelee oman yksikön kriisisuunnitelmaa ja kehittää sitä parhaaksi katsomallaan tavalla. Kokonaisrakenteen lisäksi tarkastelun keskiössä ovat mielenterveyden häiriöt sekä välittömästi kriisitapahtuman jälkeen pidettävä defusing-purkukokous ja kriisi-istunto/ istunnot (debriefing). Opettajan jaksamisen tarkastelu on myös osa päivän sisältöä. Opettajan tietoisuus kriisitilanteissa toimivista yhteistyötahoista, organisaatiossa sovituista ja velvoitetuista suunnitelmista ja käytänteistä sekä oman osaamisen vahvistaminen uhkaaviin sekä kriisitilanteisiin lisäävät opettajan kykyä toimia haastavissa tilanteissa ja tukevat työssä jaksamista.

Päivän kokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtävänä oman organisaation kriisisuunnitelmaan tutustuminen ja mahdollisuuksien mukaan kriisisuunnitelman mukaan ottaminen koulutuspäivään. Koulutuspäivän jälkeinen tehtävä on kriisisuunnitelman kehittämiseen liittyvä etätehtävä.

Asiantuntijoina toimivat KM, psykiatrinen sairaanhoitaja, ammatillinen opettaja Johanna Vilppola PsykEdu sekä ylikonstaapeli, operatiivisten valmiuksien ja tietotekniikka- ja verkkorikostutkintakoulutuksen opettaja Juha-Pekka Oksanen Poliisiammattikorkeakoululta.

Ilmoittautuminen

Ohjelma

Seminaari: Oppilaitosturvallisuutta käytännön tasolla, ti 28.11.17 klo 8.30-12.00

AmisTurvis- turvallisuus kuuluu kaikille – hankkeen käytäntöpainotteinen päätösseminaari. Seminaariin mahtuu 60 henkilöä, työpajoihin 20 per paja. Kaikille yhteisessä alustuksessa Antti Maunu pohtii turvallista oppimisympäristöä ja hyviä ryhmiä. Työpajoissa harjoitellaan fyysistä turvallisuutta (Henri Rikander), konfliktitilanteista selviämistä (Salla Rikander) ja vuorovaikutuksen keinoja uhkatilanteissa (Johanna Vilppola). Tervetuloa!

Ohjelma

Ilmoittautuminen

 

 

Toteutustapa

Koulutus muodostuu kolmesta osiosta, kolmesta lähipäivästä sekä välityöskentelystä. Jos haluat suorittaa opintopisteitä (2 op/moduli), niin jokaiseen moduliin kuuluu orientoiva ennakkotehtävä ja koulutuspäivän jälkeen yksilöllinen kehittämistehtävä, josta saat palautteen ohjaajalta ja vertaisilta. Tarkemmat ohjeet tehtävistä saat teemapäivissä. Voit myös osallistua vain pelkkiin teemapäiviin, yhteen tai useampaan.

Koulutuksessa kehitetään yhteistoiminnallisesti turvallisuuteen liittyviä asioita kartoittava digitaalinen "Turvislista", jota voivat laajasti hyödyntää sekä oppilaitosten johto, henkilöstö että opiskelijat.

Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10.

Muuta

Opetushallitus rahoittaa koulutusta ja se on osallistujille maksutonta.

Lisätiedot

projektipäällikkö Annukka Tapani, sähköpostiosoite: annukka.tapani@tamk.fi
Päivitetty 30.10.2017

Back to the list of courses