Takaisin

3D-hanke finalistien joukkoon Euroopan komission kilpailussa

3D-hanke finalistien joukkoon Euroopan komission kilpailussa

TAMK ja TTY ovat mukana SASKY koulutuskuntayhtymän koordinoimassa 3D-tulostuksen hankkeessa, joka on valittu finalistien joukkoon Euroopan komission RegioStars Awards -kilpailussa. Hankkeesta hyötyvät niin oppilaitokset kuin Pirkanmaan pk-yrityksetkin.


RegioStars Awards -kilpailussa haetaan vuosittain alueellisen kehittämisen hyviä toimintamalleja ja nostetaan esiin innovatiivisia hankkeita, joista voitaisiin saada inspiraatiota myös muualla EU:ssa. Finalistit valitsee riippumaton jury ja voittajat julistetaan palkintoseremoniassa Brysselissä 10. lokakuuta.

Tänä vuonna yksi finalisteista on Saskyn koordinoima hanke, jossa ovat vahvasti mukana myös Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Se on mukana kilpailukategoriassa, jonka teemana on pk-yritysten innovointia tukeva älykäs alueellinen erikoistuminen. 3D Boosti- ja 3D Invest -hankkeissa muodostettiin 3D Pirkanmaa -verkosto, jonka tavoitteena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saavuttaa uutta teknologiaa ja testata sen toimivuutta omassa tuotannossaan. Rahoitusta saatiin Pirkanmaan liiton EAKR-hanketuesta.

Lisätietoa hankkeesta: http://3dpirkanmaa.fi/

3D-tekniikan avulla yritykset voivat kehittää uusia innovaatioita ja lisätä liiketoimintamahdollisuuksiaan. 3D Pirkanmaa -verkosto mahdollistaa yhden luukun periaatteella toimivan kumppanin yrityksille 3D-tulostukseen liittyvissä kysymyksissä ja tarpeissa. 3D-tulostukseen liittyviä kehityssuunnitelmia on tehty yli 30 eri yrityksen kanssa ja Pirkanmaa on kasvanut yhdeksi maan merkittävimmistä 3D-tulostusosaamisalueista.

– Hankkeet ovat auttaneet pk-yrityksiä tutustumaan käytännössä melko syvällisestikin 3D-tulostustekniikkoihin. Muutama yritys on ottanut käyttöön aktiivisesti tekniikkaa, joita hankkeissa on kokeiltu. Uusia yrityksiäkin on perustettu, kertoo hankkeessa mukana ollut tutkimuspäällikkö Jorma Vihinen TTY:n kone- ja tuotantotekniikan laboratoriosta.

Oppilaitosten yhteistyö tiivistyy entisestään

3D-tulostushankkeet ovat kehittäneet yritysyhteistyön lisäksi myös oppilaitosten toimintaa monella tavalla.

– Eri oppilaitosten välinen yhteistyö on lisääntynyt. 3D Invest- ja 3D Boosti -hankkeissa on Pirkanmaalle saatu hankittua hienoja laiteympäristöjä ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on muodostunut luonnolliseksi tavaksi toimia, Jorma Vihinen sanoo.

Myös TTY:n sisällä eri laboratoriot ja tutkimusryhmät ovat tiivistäneet yhdessä tekemistä.

– Kone- ja tuotantotekniikan laboratorion ja materiaaliopin laboratorion yhteistyötä on tehty pitkään, mutta hankkeiden myötä se on edelleen tiivistynyt. 3D-tulostustutkimuksiin liittyy aina laitetekniikka ja materiaalitekniikka. Yhdessä saamme tuloksia nopeammin aikaan.

 

Nyt kilpailuun osallistuvalle hankkeen aihepiirissä yhteistyö jatkuu

Syksyllä alkaa kaksivuotinen ESR-hanke 3D In Designer. Siinä hankevastaava on TAMK ja muina osapuolina SASKY ja TTY. Hanke on suunnattu pk-yritysten suunnittelijoille.

TAMKilla lisätietoja hankkeesta kertovat: harri.laaksonen@tamk.fi, p. 0400 942 604 ja sakari.lepola@tamk.fi, p. 040 630 6745.

Alkuperäinen lähde: Tampereen teknillinen yliopisto

Muokattu 03.08.2017