Takaisin

Koekäytössä kaksi näyttöön perustuvaa tiedon lähdettä: Nursing Reference Center Plus & Dynamic Health

Koekäytössä kaksi näyttöön perustuvaa tiedon lähdettä: Nursing Reference Center Plus & Dynamic Health

Molemmat näyttöön perustuvat hoitotyön tietokannat ovat TAMKilaisten käytössä helmi- maaliskuun ajan.  

Aineistojen koekäyttö on mahdollista TAMKin verkossa. Etäkäytössä kirjaudu TAMK Finnaan ja hae palvelua TAMK Finnassa palvelun nimellä.   

Anna palautetta koekäytöistä: kirjasto@tamk.fi

Nursing Reference Center Plus

Nursing Reference Center Plus on näyttöön perustuvan kansainvälisen tiedon lähde hoitajille ja alan opiskelijoille. Aineistossa on näyttöön perustuvia tiivistelmiä, hoito-ohjeita, hoitosuunnitelmia sekä paljon käytännönläheistä materiaalia kuten kuvia ja videoita. Tieto koostetaan artikkeleista, hoitosuosituksista ja muista lähteistä. Kaikki tieto käy läpi systemaattisen toimitusprosessin, jossa tiedot arvioidaan kriittisesti. 

Dynamic Health

Uusi hoitotyön tueksi suunniteltu aineisto Dynamed Health sisältää hoitotyön ohjeita, videoita ja kuvia. Sisältö käy läpi systemaattisen toimitusprosessin. Rakenne on selkeä ja sisältö skaalautuu mobiililaitteiden selaimiin, joten aineistoa on helppo käyttää käytännön työssä.

12.02.2018