TAMK & FINNIPS cordially invite you: Vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät / Days of International Degree Programmes 4. - 5.10.2017

 

Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) järjestettäville kehittämispäiville toivotaan osallistuvan laajasti edustajia koulutusohjelmista, kv- ja opiskelijapalveluista, hakijapalveluista sekä markkinoinnin ja viestinnän alueelta. Kaikki, joiden työ koskettaa vieraskislistä koulutusta ovat tervetulleita.

Vieraskielistä koulutusta käsitellään kehittämispäivillä kattavasti eri näkökulmista. Ohjelmaa toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Ilmoittautuminen on auki 15.9.2017 saakka.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

The days will be held at Tampere University of Applied Sciences (TAMK) in Tampere. Representatives of degree programmes, international services, student and admission services as well as marketing and communication - anyone with international education in mind - are warmly welcome to attend the event.

International education will be approached from various different perspectives during the event.  The languages of the event are Finnish and English.

Registration will be open until 15 September 2017.