Talotekniikan koulutus, LVI-talotekniikka

Puhutteleeko sinua puhdas sisäilma tai energiatehokas rakennus? LVI-talotekniikan insinöörinä luot terveitä ja energiatehokkaita tulevaisuuden kiinteistöjä.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

34 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

LVI-talotekniikan insinöörikoulutuksessa hankit hyvät valmiudet lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun sekä niiden rakentamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Opiskelu on käytännönläheistä ja siihen kuuluu vuosittain projekteja, joita tehdään yhdessä sähköisen talotekniikan ja rakennusalan opiskelijoiden kanssa. Koulutuksen aikana tutustutaan lukuisiin LVI-järjestelmiin ja -laitteisiin sekä opitaan arvioimaan niitä kriittisesti.

LVI-talotekniikan insinöörinä olet luomassa terveitä ja energiatehokkaita rakennuksia, joissa on huomioitu vesijärjestelmien turvallisuus, sisäilman terveellisyys ja vaihtoehtoiset lämmitysratkaisut. LVI-talotekniikan osaamista tarvitaan sekä uudis- että korjausrakentamisessa ja yhä enemmän myös kiinteistöjen käytössä ja ylläpidossa. Suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävien lisäksi talotekniikan insinöörit työskentelevät laitevalmistuksessa ja myynnissä sekä valvonta- ja viranomaistehtävissä.

 

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Joissain opintojaksoissa voi olla englanninkielisiä osia.

 

Pätevyys

Talotekniikan alan työtehtävissä on pätevyysvaatimuksia, joista säädetään useissa eri laeissa ja viranomaissäädöksissä. Opinto-ohjelma on suunniteltu vastaamaan alan keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

 

Koulutuksen sisältö

Opinnot tähtäävät monipuoliseen tekniikka-, talotekniikka- ja LVI-osaamiseen.

Opinnot muodostuvat seuraavasti: perus- ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Erikoistumisalat

LVI-talotekniikan opinnot järjestetään yhteistoiminnassa sähköisen talotekniikan opintojen kanssa, mutta kumpikin on oma hakukohteensa.

Opintojen aikana voit valita opintokokonaisuuksia, joilla suuntaat opintojasi projektien hoitoon, energiatehokkuuteen, korjausrakentamiseen, kiinteistöjen hallintajärjestelmiin tai yrittäjyyteen.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojaksot muodostavat 1 - 2 periodia kestäviä opintokokonaisuuksia.

Opintojen rakenteessa ja toteutuksessa korostuu talotekniikan alalla keskeinen selville ottamisen periaate. Jokaisena opintovuonna teet yhdessä sähköisen talotekniikan ja rakennusalan opiskelijoiden kanssa suunnittelu-, selvitys- tai mittausprojektitöitä.

1. vuositeema - tarve: Talotekniikan toimialaan tutustuminen, tekniikan alan perusosaamisen hankkiminen ja omien osaamistarpeiden selvittäminen.

2. vuositeema - luonnos: Energiatehokas talotekniikka asuinkiinteistöissä ja toimiminen projektiryhmän jäsenenä.

3. vuositeema - toteutus: Energiatehokkaat toimitilat, selville ottamisen oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä.

4. vuositeema - käyttö ja ylläpito: Talotekniikan käyttö ja ylläpito sekä kokonaisuuksien hallinta.

Kolmanteen ja neljänteen opintovuoteen on varattuna molempiin yksi opintokokonaisuus, jolla voit suunnata tai täydentää omaa opintopolkuasi. Näihin voit valita opintoja myös ulkomailla kansainvälisessä vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Sen avulla osoitat, miten osaat soveltaa taitojasi ja tietojasi talotekniikan alaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa tarvitset tiedonhankkimistaitoja, oman työsi raportointiosaamista ja tavoitteellista ja aikataulutettua työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

 

Uramahdollisuudet

Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissa. Yhä suurempana työalueena ovat kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tehtävät. Koulutuksesta valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi:

  • talotekniikan suunnittelijana
  • urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä
  • järjestelmien käyttöönotto- ja ylläpitotehtävissä
  • laitevalmistuksessa ja -myynnissä
  • valvonta- ja viranomaistehtävissä
  • kiinteistöpäällikkötehtävissä

Kun työkokemuksesi karttuu, sinulle on tarjolla erilaisia ura- ja etenemismahdollisuuksia esimies-, johtamis- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Voit joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi toimijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.

Tehtävänimikkeitä

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi LVI-suunnittelija, projektinhoitaja, automaatiosuunnittelija, sähkötöiden johtaja, tekninen myyjä, tuotepäällikkö, valvoja tai työmaapäällikkö.

 

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa päin maailmaa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projekti.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen suunnittelussa teemme tiivistä yhteistyötä alan järjestöjen, yritysten ja viranomaistahojen kanssa. TAMKin talotekniikan kouluttajat osallistuvat aktiivisesti alan kehitys- ja yhteistyöryhmiin.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Tutkimus

Talotekniikan alalla tehdään tutkimusprojekteja, jotka liittyvät muun muassa rakennusten energiatehokkuuteen ja sisäilmaolosuhteisiin sekä kiinteistöjen ohjaus- ja väylätekniikoihin.

 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon, johon voit hakeutua kun sinulle on kertynyt kolme vuotta työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen tai teknillisten yliopistojen LVI- ja energiatekniikan tutkintoon.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Pirkko Harsia, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 555 3111

Opinto-ohjaaja Petri Murtomaa, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 570 2289

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.