Taiteen, musiikin ja median yksikkö kouluttaa median, musiikin, taiteen ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita. Yksikössä annetaan sekä alempia että ylempiä korkeakoulututkintoja. Yksikkö toimii aktiivisessa työelämäyhteydessä ja toteuttaa laajaa TKI- ja palvelutoimintaa. Tutkintojen laajuus on 210 ja 240 opintopistettä tutkinnosta riippuen ja ylemmissä tutkinnoissa 60 tai 90 opintopistettä. Yksikössä opiskelee noin 1200 opiskelijaa kolmella kampuksella Tampereella; Pääkampuksella, Musiikkiakatemiassa ja Mediapoliksessa.

Tutkinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot:

 • Medianomi (ylempi AMK)
 • Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
 • Tradenomi (ylempi AMK)
 • Master of Culture and Arts

AMK-tutkinnot:

 • Kuvataiteilija (AMK)
 • Medianomi (AMK)
 • Muusikko (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Tradenomi (AMK)
 • Bachelor of Culture and Arts

Koulutukset

Media-alan koulutus (elokuva ja televisio)

 • kuvaaminen (liikkuvan kuvan ja kuvavalon osaaminen)
 • leikkaaminen (sisältöjen editointi, efektoinnit)
 • äänisuunnittelu (äänittäminen, äänen jälkikäsittely kaikkiin medioihin ja tapahtumiin)
 • tuottaminen (projektinhallinta media-alalla, alan businessosaaminen)
 • käsikirjoittaminen (tarinankerronta kaikissa muodoissaan)

Degree Programme in Media and Arts

 • Interactive Media (käyttöliittymäsuunnittelu, visuaalinen suunnittelu, animaatio, projektinhallinta, ohjelmointi, pelituotanto)
 • Music Production (kaupallisen musiikin tuotanto)
 • Fine Art (taide)

Kuvataiteen koulutus (ei uusia opiskelijoita 2013 jälkeen)

 • valokuvaus (still-kuvaus ja taide-elokuvakerronta)
 • yhteisötaide, paikkasidonnainen taide (esim. julkisten tilojen teokset, performanssit, tapahtumat)

Musiikin koulutus
Musiikkipedagogi (AMK) ja Muusikko (AMK)

 • soittaminen ja laulaminen
 • yhteismusisointi
 • kuoron- ja orkesterinjohto
 • säveltäminen
 • musiikin teoria, historia ja teknologia
 • musiikkipedagogiikka
 • musiikkiteatteri (Triple Threat Performer)

Tietojenkäsittelyn koulutus

 • Game Production
 • Ohjelmistotuotanto
 • Web-palvelut
 • Proakatemia

Mediatuottamisen koulutus (ylempi AMK)

Musiikin koulutus (ylempi AMK)

Degree Programme in Screenwriting (Master)

Tietojärjestelmäosaamisen koulutus (ylempi AMK)

Ota yhteyttä