Röntgenhoitajakoulutus

Kiinnostavatko kuvantamistutkimukset? Röntgenhoitaja taitaa radiografian ja sädehoidon.

Tutkinto: Röntgenhoitaja (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Röntgenhoitajakoulutuksesta valmistut radiografian ja sädehoidon asiantuntijaksi. Koulutuksessa perehdytään röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksiin sekä sädehoitoon. Opiskelet säteilyn lääketieteellistä käyttöä sekä potilaan hoitamista ja ohjausta. Asiakaslähtöisyys ja potilasturvallisuus ohjaavat alan opiskelua, harjoittelua ja työtä.

Röntgenhoitajan ammatti perustuu lääketieteeseen, terveystieteisiin sekä luonnontieteisiin. Röntgenhoitajana olet säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntija ja vastaat lähetteen mukaisista kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidosta. Työtä tehdään osin itsenäisesti ja osin työryhmässä.

Opetuskieli

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia.

Pätevyys

Röntgenhoitajan AMK-tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 6).

Röntgenhoitajan ammatissa voi toimia vain röntgenhoitajatutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tutkinnon suorittamisen jälkeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa röntgenhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnot:

 • tutkimus- ja hoitoympäristö sekä asiakas sosiaali- ja terveysalalla (6 op)
 • viestintätaidot (3 op)
 • potilaan hoito ja kliiniset toimenpiteet ( 20 op)
 • kuvantamistutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö I (30 op)

Toisen vuoden opinnot:

 • tutkimus- ja hoitoympäristö sekä asiakas sosiaali- ja terveysalalla (6op)
 • viestintätaidot (3 op)
 • kuvantamistutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö I (15 op)
 • kuvantamistutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö II (18 op)
 • isotooppitutkimukset, lääkesädehoidot ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö (7 op)
 • sädehoito ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö (5 op)
 • radiografia- ja sädehoitotyön kehittäminen ja johtaminen sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö (3 op)
 • opinnäytetyö (3 op)

Kolmannen vuoden opinnot:

 • viestintätaidot (3 op)
 • kuvantamistutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö II (16 op )
 • isotooppitutkimukset, lääkesädehoidot ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö (8 op)
 • sädehoito ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö (16 op)
 • radiografia- ja sädehoitotyön kehittäminen ja johtaminen sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö (9 op)
 • opinnäytetyö (9 op)

Neljännen vuoden opinnot:

 • radiografia- ja sädehoitotyön kehittäminen ja johtaminen sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö (11 op)
 • opinnäytetyö (3 op)
 • vaihtoehtoiset ammattiopinnot (11 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Voit suorittaa vaihtoehtoisia ammattiopintoja seuraavissa opintokokonaisuuksissa:

 • kuvantamistutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
 • isotooppitutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
 • sädehoito ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö

Erikoistumisalat

Röntgenhoitajakoulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

 

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja keskimääräinen suoritusaika 3,5 vuotta.

Koulutus sisältää seuraavat kokonaisuudet: perus- ja ammattiopinnot, opinnäytetyö, harjoittelu ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelu on päiväopiskelua, ja kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8-18. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä.

Röntgenhoitajaopiskelijana sinun pitää varautua matkustamaan ja asumaan harjoittelujen aikana eri puolella Suomea, jolloin vastaat matkoista ja asumisesta syntyvistä kustannuksista.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla syvennät osaamistasi ja käytät näyttöön perustuvaa tietoa valitsemallasi radiografia- ja sädehoitotyön alueella. Osoitat osaamisesi soveltamalla tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyöprosessin kaikissa vaiheissa ja osaat käyttää ohjausta opinnäytetyön eri vaiheissa.

Opinnäytetyö sisältää seuraavat vaiheet: orientaatio, metodiopinnot, suunnitelmaseminaari ja opinnäyteseminaari. Opinnäytetyöprosessi sisältää runsaasti itsenäistä työskentelyä.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

 

Uramahdollisuudet

Voit työskennellä sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon sektorilla Suomessa tai ulkomailla. Terveydenhuollon lisäksi voit työllistyä alan yrityksiin, eläinlääkintähuoltoon tai säteilyn käytön valvontatehtäviin teollisuudessa.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Röntgenhoitajana työskentelet monikulttuurisissa työympäristöissä. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen EU:n sisällä.

Yhteistyökumppanit

Röntgenhoitajakoulutuksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien terveydenhuolllon yksiköt.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

Kun sinulle on tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta, voit hakeutua suorittamaan sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon TAMKissa. Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja esimerkiksi terveystieteissä.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Tiina Säilä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3253   

Koulutuspäällikkö Maire Petäjäjärvi, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3240

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 26.01.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.