Palveluliiketoiminnan koulutus

Rokkaako ravintola-ala? Restonomi on palveluliiketoiminnan moniosaaja, jolla on silmää niin taloudelle kuin estetiikalle.

Tutkinto: Restonomi (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Tampere, Pääkampus

60 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Restonomi (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Restonomikoulutuksessa opit tuottamaan taloudellisesti kannattavia ravintola- ja ravitsemisalan palveluita, joissa on huomioitu hyvinvointi, terveys, turvallisuus, estetiikka ja vieraanvaraisuus. Opiskelet lisäksi asiakaskäyttäytymistä ja vuorovaikutustaitoja sekä viestintää ja markkinointia niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaille. 

Restonomi on ravintola-alan ja ravitsemispalveluiden palveluliiketoiminnan asiantuntija. Opiskelijoille luomme oppimisympäristön, jossa on mahdollista hankkia yksilölliset ammatilliset valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Valmistuttuasi ymmärrät alan teoriat, käsitteet sekä menetelmät ja osaat arvioida niitä kriittisesti. Kykenet johtamaan ja kehittämään alan työyhteisöjä. Lisäksi pystyt työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijana tai yrittäjänä.

Opiskelijoille luodussa oppimisympäristössä on mahdollista hankkia yksilölliset ammatilliset valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin. 

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi, mutta kaikille opintojaksoille voivat osallistua myös vaihto-opiskelijat, jolloin opetuskielenä on sekä suomi että englanti.

 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden jälkeen osaat toteuttaa kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja puhtauspalveluja vieraanvaraisesti ja tuloksellisesti. Tarkastelet ammattimaisesti toimialan kehittämistarpeita.

Toisen vuoden jälkeen osaat ottaa vastuuta työyhteisön menestymiseen vaikuttavista inhimillisistä, taloudellisista ja toiminnallisista tekijöistä. Osaat kehittää kansainvälisen ruokakulttuurin sekä ruoka- ja/tai puhtauspalvelujen työkäytänteitä.

Kolmannen ja neljännen vuoden jälkeen osaat johtaa ja kehittää kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruokapalveluja moniammatillisuutta ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

Erikoistumisalat

Koulutuksessa ei ole suuntautumispolkuja. Voit syventää osaamistasi opintojaksokohtaisesti valitsemillasi projekteilla.

Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat voivat ensimmäisen vuoden jälkeen hakeutua Proakatemiaan suorittamaan toisen ja kolmannen vuoden opintoja tiimiyrityksessä.

 

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta.

Tutkinto koostuu ammattiopinnoista (140 op), pakollisista kieliopinnoista (10 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), perus- ja syventävästä harjoittelusta (15 op + 15 op) sekä opinnäytetyöstä (15 op).

Opinnot toteutetaan päivätoteuksena ja lukujärjestys on syksyllä tiedossa koko vuodeksi. Opinnoissa tehdään jokaisen ammattiopinnon yhteydessä projekteja työelämään. Oppimista ja osaamista arvioidaan tarkastelemalla sosiaalisia taitoja, tiedollista osaamista, käytännön työtaitoja ja arviointiosaamista.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla osoitat kykysi tutkivaan ja kriittiseen työotteeseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Samalla syvennät omaa erityisosaamistasi ja kehität suhteitasi työelämään.

Opinnäytetyösi voi olla:

  • kirjallinen tutkielma tai artikkelikokoelma
  • taiteellinen produktio
  • kehittämis- tai kokeiluprojekti
  • tuotekehitystyö
  • koulutusprojekti
  • portfolio

Tutustu matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin: Palveluliiketoiminnan koulutus.

Uramahdollisuudet

Sinulla on valmiudet toimia alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit. 

Toimiala on varsin kansainvälinen ja monikulttuurinen ja pääsetkin perehtymään kulttuurien väliseen viestintään ja erilaisiin toimintatapoihin myös kentällä toimiessasi. Kielitaidon lisäksi omaksut ennakkoluulottoman ja avoimen suhtautumisen erilaisiin työyhteisöihin ja -tilanteisiin. Seuraat myös aktiivisesti alasi kansainvälistä kehitystä ja ymmärrät sen vaikutukset ja mahdollisuudet.

 

Yhteistyökumppanit

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

 

Jatko-opinnot

Restonomitutkinnon jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa alan ylempi AMK-tutkinto sen jälkeen, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen tai hakeutua tiedekorkeakouluun maisteriopintoihin.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Eija Reunanen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 311 9701

Koulutuspäällikkö Satu Kylmälä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 568 5343

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 05.04.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.