Rakennusarkkitehtikoulutus

Miten yhdistää luovuus, tekninen osaaminen ja rakennusala? Rakennusarkkitehdin ammatissa! Koulutus avaa sinulle ovet monipuolisiin rakennusalan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin.

Tutkinto: Rakennusarkkitehti (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia rakennussuunnittelijana ja asiantuntijana rakennetun ympäristön suunnittelussa. Opit tuntemaan ja soveltamaan suunnittelu- ja projektiosaamista, rakennus- ja talotekniikkaa, energiatehokasta suunnittelua sekä asiakaslähtöistä toimintaa.

Projektimuotoinen työskentely ja tietomallipohjainen suunnittelu (BIM) kuuluvat keskeisesti opiskeluusi. Opintojen loppupuolella voit syventää osaamistasi uudis- tai korjausrakentamisen suunnitteluun. Kansainvälinen yhteistyö täydentää opintoja. 

Ammatti edellyttää luovuutta ja kolmiulotteista hahmotuskykyä. Opintoihin kuuluu visuaalisen ja esteettisen ajattelun kehittämistä.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Joitakin opintojaksoja ja teemoja voidaan toteuttaa englanniksi.

 

Pätevyys

Opinnot antavat perustan ja kelpoisuuden maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyyn vaativan suunnitteluluokan rakennus- ja pääsuunnittelijan tehtäviin.

 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen tunnet rakentamisen ja rakennusalan perusteet ja tunnistat keskeiset rakennusalan toimijat. Ymmärrät arkkitehtuurisuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, hallitset suunnittelun perustyökalut ja osaat perusasioita rakennustekniikasta. Matemaattis-luonnontieteelliset ja tietotekniset taitosi antavat perustan jatko-opinnoille. Sinulla on jo tuntumaa projektimuotoiseen opiskeluun.

Toisen vuoden jälkeen tunnet asuntosuunnittelun ja pientalojen rakennussuunnittelun periaatteet. Osaat laatia rakennuspiirustuksia ja tehdä 3D-mallinnuksia sekä suunnitelmien visualisointia. Tunnet runkojärjestelmät ja kantavien rakenteiden sekä vaipan rakenneosat. Hallitset rakennusfysiikan, rakennusainekemian ja energiatalouden keskeiset asiat. Projektimuotoinen opiskelu on keskeisesti mukana opinnoissa.

Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen sinulla on valmiudet tehdä sekä asuinkerrostalojen että liike- ja toimistorakennusten suunnittelua kokeneemman suunnittelijan ohjauksessa.Tunnet rakennusten teknisten järjestelmien ja BIM-mallinnuksen perusteet sekä suunnitelmien yhteensovittamisen periaatteet. Sinulla on käsitys yhdyskuntasuunnittelun ja korjausrakentamisen perusteista. Osaat käyttää tuotemallinnusta ja visualisointia luontevana osana suunnittelutyötäsi.

Neljäntenä opintovuonna sovellat aiemmin oppimaasi suunnitteluosaamista projektityöskentelyssä ja opinnäytetyössä. Tunnet rakentamisen lupakäytännöt ja niihin liittyvät prosessit. Täydennät ja syvennät osaamistasi projektinhallinnassa ja pääsuunnittelijan tehtävissä sekä korjausrakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa.

Erikoistumisalat

Sinulla on mahdollisuus suorittaa syventäviä opintoja joko nollaenergia- tai korjausrakentamisessa. Varsinaisia suuntautumispolkuja rakennusarkkitehtiopinnoissa ei ole.

 

 

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 240 op ja ne kestävät 4 vuotta. Opiskelu on täyspäiväistä. 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen opinnot tähtäävät monipuoliseen rakennussuunnittelun ja -tekniikan osaamiseen. Voit valita opintoja myös muista rakentamiseen liittyvistä koulutuksista.

Osaaminen muodostuu opintojen aikana perus- ja ammattiopinnoista (180 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Opiskelu ja harjoittelu muodostavat nousujohteisen kokonaisuuden.

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Opinnäytetyössäsi osoitat, kuinka osaat soveltaa tietoja ja taitoja rakennussuunnitteluun liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Hyödynnät opinnäytetyöprojektissa tiedonhankkimistaitojasi, raportointiosaamistasi ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Rakennusarkkitehti (AMK) voi toimia erilaisissa suunnittelutehtävissä suunnittelutoimistossa tai rakennusteollisuudessa. Tutkinto antaa valmiudet myös tilaajaosapuolen eri tehtäviin, kuten suunnittelun ohjaukseen. Luontevia uramahdollisuuksia ovat tuotekehitystehtävät rakennustuote- tai materiaalituotannon parissa sekä kaupunkien ja kuntien viranomaistehtävät.

Rakennusarkkitehdin on myös mahdollista suunnata osaamistaan rakentamisen ja maankäytön suunnittelun asiantuntijatehtäviin, esimerkiksi kaavan laadintaan, rakennuttamiseen, kuntoarviointiin ja-tutkimukseen sekä palotekniseen suunnitteluun.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Rakennusarkkitehtikoulutus on rakennettu siten, että opinnoissa on mahdollista hyödyntää muiden rakentamiseen liittyvien koulutusten opintorakenteita. TAMK muodostaa rakentamisen kouluttamisen kokonaisuuden, jossa on koulutustarjontaa suunnittelusta, toteutuksesta, rakennusten yllläpidosta ja hallinnosta. Lisäksi talotekniikan koulutusta pystytään hyödyntämään rakennusarkkitehdin koulutuksessa. 

Opinnoissa hyödynnetään projektimaista oppimistapaa, jossa yhdistyvät monen eri rakennusalan koulutuksen osaamistavoitteet samassa rakennusprojektissa.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

 

Tutkimus

Rakennusarkkitehdin koulutus on koostettu siten, että tietomallien osaaminen ja hyödyntäminen on olennainen osa sekä koulutusta että soveltavaa tutkimusta.

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa tehdään tutkimusprojekteja ja opinnäytetöitä, jotka liittyvät monipuolisesti useaan TAMKin strategiseen painopistealueeseen; erityisesti kiinteistöjen ympäristövaikutukset -painopistealueeseen.

Jatko-opinnot

Voit hakea ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt tutkinnon jälkeen vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Myös teknillisten yliopistojen rakennustekniikan opinnot ovat mahdollisia. Teknillisen yliopiston arkkitehtuurin maisteriohjelmaan rakennusarkkitehti (AMK) voi hakea portfoliohaulla.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö  Minna Nyström-Järvinen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 409 7158

Opinto-ohjaaja Petri Murtomaa, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 570 2289

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 06.06.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.