Rakennusalan työnjohdon koulutus, infrarakentaminen

Rakennusmestarin koulutus tähtää käytännönläheisiin infrarakennusalan työnjohtotehtäviin. Rakennusmestarina olet avainhenkilö rakennushankkeissa, joissa tarvitaan saumatonta yhteistyötä monen osapuolen kesken.

Tutkinto: Rakennusmestari (AMK)

Monimuotototeutus

210 op (3,5 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Rakennusmestari (AMK), Infrarakentaminen, monimuotototeutus


Koulutuksen tavoite

Rakennusmestarin koulutus tähtää käytännönläheisiin infrarakennusalan työnjohtotehtäviin. Rakennusmestarina olet avainhenkilö rakennushankkeissa, joissa tarvitaan saumatonta yhteistyötä monen osapuolen kesken.

Tehtävissä selviytyminen edellyttää, että osaat yhdistää taloudellista ajattelua ja teknistä osaamista. Alalla menestymiseen tarvitset asiakaslähtöistä toimintatapaa ja palveluhenkisyyttä sekä tietotekniikan soveltamista. Perusosaamiseesi kuuluvat matemaattis-luonnontieteelliset ja rakennustekniset valmiudet. Näiden ohella hankit työelämässä tarvittavia johtamis-, ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaitoja.

Rakennusalan kansainvälisiä ja monikulttuurisia hankkeita varten saat vahvaa ja laaja-alaista ammattitaitoa, kielitaitoa sekä eri kulttuurien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä.

Opetuskieli

Opetuskielenä on suomi. Yksittäisillä opintojaksoilla opetuskielenä saattaa olla englanti.

Pätevyys

Rakennusmestari (AMK) -tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä erityisalan työnjohtajana.

Koulutuksen sisältö

Koulutus suuntautuu infrarakentamiseen

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen osaat kuvata infrarakentamisen perusteet ja hallitset matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Sinulla on myös valmiudet toimia infrarakennustyömaalla työntekijätasoisissa tehtävissä.

Toisen opiskeluvuoden jälkeen hallitset infrarakennustyömaan keskeiset toiminnot. Tunnet eri tuotantomenetelmät, tuotannon suunnitteluun ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt, ja pystyt toimimaan infrarakennustyömaan avustavana työnjohtajana kokeneemman henkilön ohjauksessa.

Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen olet syventänyt infratyömaan toimintoihin liittyvää osaamistasi laadunhallinnassa, tehtäväsuunnittelussa ja kustannusohjauksessa. Kykenet itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tehtävissä.

Osa opinnoista tehdään yhdessä yritysten kanssa projektiopintoina, harjoitteluina ja opinnäytetöinä.

Opintojen rakenne

Opiskelu toteutetaan käytännönläheisesti työnjohdossa tarvittavaa osaamista korostaen ja läheisessä yhteistyössä infrarakennustyömaiden kanssa. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa sinulle lähes täysipäiväisen työssäkäynnin opintojen aikana. Teet osan opinnoista yhdessä yritysten kanssa projektiopintoina, harjoitteluina tai opinnäytetöinä.

Lukuvuoden aikana opiskelijaryhmällä on noin 16 kolmen päivän pituista lähiopetusjaksoa (to-la). Muu aika käytetään opintojaksoihin liittyvien etätehtävien tekemiseen.

Opintojen kesto on 3,5 vuotta ja laajuus 210 op jakautuen seuraavasti:

  • perus- ja ammattiopinnot 160 op
  • vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • opinnäytetyö 10 op
  • harjoittelu  30 op.

Opinnoissa korostuvat infrarakennustekniikan ohella esimieskoulutus ja johtaminen, monipuolinen työnsuunnittelu, työmaatoteutuksen hallinta sekä työmaatekniikka.

Opinnäytetyö

Koulutukseen sisältyy työelämälähtöinen opinnäytetyö (10 op). Sen avulla osoitat valmiutesi soveltaa taitoja ja tietoja rakentamiseen liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa näytät tiedonhankkimistaitosi, raportointiosaamisesi sekä tavoitteellisen työskentelytaitosi.

Uramahdollisuudet

Rakennusmestarina työurasi voi alkaa infrarakennustyömaalta työnjohtotehtävistä tai rakennusliikkeen toimistolta määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtävistä.

Kun työkokemus karttuu, voit toimia infrarakennustyömaalla työmaapäällikkönä. Rakennusliikkeissä voit edetä työpäällikön tai projektipäällikön tehtäviin ja rakennuttajaorganisaatioissa valvojaksi ja rakennuttajaksi. Työtehtäviä löytyy myös kaupan ja materiaaliteollisuuden aloilta.

Rakennusalan asiantuntijatehtävissä työnimikkeenäsi voi olla työnjohtaja, vastaava työnjohtaja, työmaamestari, tuotannon suunnittelija, kustannuslaskija, määrälaskija, valvoja tai rakennuttaja.

Yhteistyökumppanit

Rakennusalan työnjohdon koulutus on suunniteltu rakennusalan yritysten tarpeeseen. Alan yritykset ovat olleet mukana kehittämässä tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa ja ovat myös sitoutuneet opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Hannu Kauranen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 0400 948 774

Opinto-ohjaaja Petri Murtomaa, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 570 2289

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 06.09.2017

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.