Työnantaja voi kehittää yritystään opiskelijan tekemän opinnäytetyön kautta. Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka vastaa noin 400 tuntia. Opinnäytetyöt ovat erilaisia käytännön työelämän selvitys-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä.

Opinnäytetyö tehdään aiheesta, joka lähtee työelämän tarpeista ja liittyy opiskelijan opintoihin. Opinnäytetyön aiheen hyväksyy koulutuksesta vastaava opettaja. Työlle nimetään aina ohjaaja TAMKista, joka opastaa opinnäytetyön tekemisessä ja ohjaa sitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti opinnäytetöiden pitäisi olla julkisia heti, kun ne on hyväksytty. Näin varsinaiseen opinnäytetyöhön ei pitäisi sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne tulisi jättää työn tausta-aineistoon, joka on ainoastaan tekijän ja yrityksen nähtävissä. Tällä menettelyllä pyritään takamaan opiskelijan oikeusturva ja opinnäytteiden objektiivinen ja tasapuolinen arvostelu.

Opinnäytetyöt verkossa

Voit tutustua jo valmistuneiden opinnäytetöihin Theseus-julkaisuarkistossa. Arkistosta löytyvät kaikkien ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt, joita voit etsiä esimerkiksi koulun, tekijän, aiheen tai otsikon perusteella.

 

Tarjoa työ-, harjoittelu- tai opinnäytepaikkaa

Y-makers.fi

Tue toimintaa

Lahjoita TAMKin tukisäätiölle. Säätiö tukee esimerkiksi opinnäytetöiden tekemistä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Toimistomme on auki ma, to ja pe klo 10.00 - 14.00. Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse. Vastaamme soittoihin mahdollisuuksien mukaan. Voit myös jättää soittopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla.

TAMKrekry
+358 40 536 9394
tamkrekry@tamk.fi