Musiikin koulutus, muusikko (AMK)

Sinustako musiikin ammattilainen? Musiikin koulutuksesta valmistut muusikoksi musiikkiteatterin suuntautumispolusta. Saat vahvan musiikkiteatterin ammattilaisen ydinosaamisen: erinomaisen taidon laulaa, tanssia ja toimia näyttelijänä. Näitä ydinosaamisia voit täydentää ja suunnata oman kiinnostuksesi mukaan yhteismusisointiin, projektiopintoihin, musiikin teoriaan, historiaan tai muihin musiikin koulutuksen tarjoamiin vaihtoehtoisiin opintoihin.

Tutkinto: Muusikko (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Kulttuuriala

Tampere, Musiikkiakatemia

8 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Muusikko (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sinulle musiikkiteatterin ammattilaistehtävien edellyttämä korkeatasoinen ydinosaaminen kaikilla kolmella osaamisalueella: laulu, tanssi ja näyttelijäntyö. Ydinosaamistasi täydennät muilla opinnoilla, kuten teoreettisilla opinnoilla, yhteismusisoinnilla, musiikkiteknologialla, projektiopinnoilla ja oman kiinnostuksesi mukaan valitsemillasi vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla.

Musiikillisten   taitojen lisäksi kehität kielitaitoa, viestintä- ja verkkoviestintätaitoja, taiteilijayrittäjyyden, työhyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja  kehittämisen osaamista.

Muusikko (AMK) -tutkinnon suuntautumispolku on musiikkiteatteri.

Opetuskieli

Opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin on mahdollista valita opintoja englanninkielisistä koulutuksista. 

 

Pätevyys

Muusikko (AMK) -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa sekä suomalaista että eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä ja osaamisen kriteereitä (NQF ja EQF, taso 6).

 

Koulutuksen sisältö

Musiikkiteatterin opinnoissa kouluttaudut laajasti musiikin eri tyylilajeihin ja työelämässä tarvittaviin rytmimusiikin osaamiskokonaisuuksiin.

Musiikkiteatterikoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • laulaminen
 • näyttelijäntyö, tanssi ja musiikkiteatteri
 • yhteismusisointi
 • musiikinteoria ja -historia
 • musiikkiteknologia
 • viestintätaidot
 • verkkoviestintätaidot
 • musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen
 • työergonomia ja työhyvinvointi
 • opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja tutkimusmenetelmät 

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan mm. seuraavia opintoja:

 • edellä mainittujen syventäviä opintoja
 • vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa
 • kuoron- ja orkesterinjohtoa
 • improvisointia
 • muiden TAMKin kulttuurialan koulutusten osaamisia.
 • Tampere3-korkeakouluyhteisön opintoja ristiinopiskeluna.

Opiskelu on pitkäjänteistä

Musiikkiteatterikoulutuksessa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutetaan erikoistumisalasi mukaan osallistumisena projekteihin tai produktioihin, joita tehdään yhteistyössä eri teattereiden kanssa tai korkeakoulun sisällä.

Erikoistumisalat

Musiikkiteatterin suuntautumispolun pääinstrumentti on pop-jazzlaulu.

Opintojen alkaessa laadit opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota seurataan ja tarkennetaan opintojen edetessä. Voit valita vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja myös muista kuin omasta suuntautumispolustasi ja jopa muista korkeakouluista.

 

Opintojen rakenne

Koulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Opintojen kesto on neljä vuotta. 

Koulutus muodostuu seuraavasti: perusopinnot ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op), opinnäytetyö (15 op).

 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op) on työelämää hyödyttävä, julkaistavaksi tai ulkopuolisen tilaajan käyttöön tehty lopputyö. Se voi olla esimerkiksi konsertin sisältävä taideteko, musiikkiin liittyvä tutkimus tai työelämän kehittämishanke. Opinnäytetyöhön liittyy aina myös kirjallinen osuus.

 

Uramahdollisuudet

Musiikkiteatterin suuntautumispolusta valmistuneella muusikolla on valmius toimia teatterikentän moninaisissa tehtävissä osaamisprofiilinsa mukaisesti. Työtehtäviä löytyy tyypillisesti teattereista ja musiikkiproduktioista, ja ne voivat vaihdella muusikon työstä näyttelemiseen, tanssiin, säveltämiseen, sovittamiseen tai orkesterinjohtoon.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Koulutus on mukana kahdessa kansainvälisessä verkostossa, Euroopan laajuisessa Association of European Conservatoires (www.aec-music.eu) sekä Pohjois- ja Baltiamaiden yhteistyöverkostossa Nordplusmusic (www.nordplusmusic.net). 

Molemmat verkostot työskentelevät musiikkikorkeakoulujen kansainvälistymisen edistämiseksi. 

Yhteistyökumppanit

Työelämän yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa

 • Tampereen konservatorio, Tampereen Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri, Tampere-talo, Tampereen Ooppera, Tampereen kaupungin kulttuuritoimi, Mediapolis, Tampereen yliopisto, Näty, Tampereen teknillinen yliopisto, Technopolis, Yle ja Särkänniemi
   
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Suomen Kansallisooppera ja -baletti, Puolustusvoimat, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Lahden kaupunginteatteri, Suomen Kansallisteatteri


Tampereen Musiikkiakatemia on TAMKin musiikin koulutuksen ja Tampereen konservatorion yhteinen kampus. Musiikkiakatemia on tunnus, joka viestii yhteistyöstä muun muassa orkesteri-, kuoro-, produktio- ja konserttitoiminnassa. Tampereen Musiikkiakatemialla on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyöelimenä musiikkialan työelämän kanssa.

Lisätietoa: www.tampereenmusiikkiakatemia.fi.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

Muusikko (AMK) -tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteritutkintoon. Voit hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. TAMKissa on mahdollista suorittaa Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto. Muita tyypillisiä jatko-opiskelupaikkoja ovat  Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu, muut ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tarjoavat ammattikorkeakoulut tai ulkomaiset musiikki- ja taidealan yliopistot.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Mirja Kopra, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 311 9641

Koulutuspäällikkö Timo Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3243

 

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 12.03.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.