Liiketalouden koulutus

Kykyjä liiketalouden alalle? Tradenomina suuntaudut juridiikkaan, kansainväliseen kauppaan, markkinointiin ja myyntiin, projektijohtamiseen tai taloushallintoon.

Tutkinto: Tradenomi (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Tampere, Pääkampus

120 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Liiketalouden koulutuksessa saat laajat tiedot ja taidot liiketalouden alan monipuolisiin työtehtäviin ja yrittäjyyteen. Heti ensimmäisestä vuodesta lähtien koulutuksessa sovelletaan teoriaa käytäntöön yrityssimulaatiossa. Saat käytännön valmiuksia työelämään myös osallistumalla projekteihin ja yhteistyöhankkeisiin. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi kartutat kielitaitoa sekä ICT-taitoja. Suuntautumispoluksi voit valita juridiikan, kansainvälisen kaupan, markkinoinnin ja myynnin, projektijohtamisen tai taloushallinnon.

Liiketalouden koulutuksen tarjoamat vahvat perustiedot, käytännön taidot ja hyvä asenne antavat perusteellisen ponnahduslaudan työelämään. Tradenomina näet liiketoiminnan kokonaisuutena ja ymmärrät alaa niin käytännössä kuin teoriassa. Olet aloitteellinen, yhteistyökykyinen sekä kansainvälinen liiketalouden osaaja.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäinen vuosi: Kasvu yrittäjyyteen. Pääset harjoittelemaan liiketalouden taitoja heti ensimmäisenä vuonna, kun oppiyrityksessä (yrityssimulointi) sovelletaan teoriaa käytäntöön. Työelämätaitoja valmennetaan oppiyrityksen ja muun opetuksen lisäksi valmentajan johdolla pidettävissä tapaamisissa. Valmennus jatkuu opintojen loppuun saakka. Tiimissä opiskellaan yhdessä sekä harjoitellaan yhteisöllisiä taitoja. Opinnot painottuvat yritystoiminnan perusteiden hallintaan ja kielten opiskeluun. Asioita opitaan sekä teoriassa että tekemällä oppimalla.

Toinen vuosi: Liiketoiminta-ajattelun laajentaminen. Perehdyt syvemmin yrityksen toimintaan eri näkökulmista ja opiskelet myösprojektinhallintaa sekä teet erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Voit myös suuntautua projektijohtamiseen, johon haku on 2. vuoden syksyllä. Lisäksi opiskelet toista vierasta kieltä.

Kolmas vuosi: Oma suuntautuminen. Suoritat yhteensä 35 opintopistettä itseäsi kiinnostavia vaihtoehtoisia ammattiopintoja (20 op) ja vapaasti valittavia opintojaksoja (15 op) joko liiketalouden koulutuksesta, muusta koulutuksesta tai toisesta korkeakoulusta.

Neljäs vuosi: Opiskelijan itsenäistyminen. Saatat loppuun opinnäytetyösi ja muut opinnot.

Erikoistumisalat

Tarjolla on seuraavien suuntautumispolkujen opintoja: markkinointi ja myynti, kansainvälinen kauppa, projektijohtaminen, taloushallinto, juridiikka.

 

Opintojen rakenne

Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suoritusaika on 3,5 vuotta, mutta ahkerasti opiskellen ja opinnot hyvin suunnitellen voi opiskeluaikasi olla lyhempikin.

Tutkinto jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (150 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op). Opiskelu on kokopäiväopiskelua suur- ja pienryhmissä.

Opintojen aikana voit suorittaa opintoja tai harjoittelua myös ulkomailla. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon haetaan pääsääntöisesti 2. vuoden keväällä ja vaihtoon lähdetään 3. lukuvuoden aikana.

Opinnäytetyö

Osoitat opinnäytetyösi avulla valmiutesi soveltaa itsenäisesti tietojasi ja taitojasi opintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön tulisi olla suunnittelu- tai kehittämisprojekti, jonka toimeksiantajana on yritys tai yhteisö. Opinnäytetyön aiheen hankit itse. Voit tehdä opinnäytetyösi myös pari- tai ryhmätyönä ja se voi olla eri aloja integroiva, mutta aiheen tulee kuitenkin liittyä koulutukseen.

Opinnäytetyön aiheena voi olla esimerkiksi brändin rakentaminen kuntosaliyritykselle, perehdyttämisopas messujärjestäjälle, suunnitelma kansainvälisen toiminnan käynnistämiseksi tai yritysmuodon valinta verotuksen näkökulmasta. Voit myös perustaa yrityksen opinnäytetyönä.

Tutustu liiketalouden opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin.

Uramahdollisuudet

Tradenomin koulutus on laaja-alainen. Liiketalouden tradenomeja työskentelee markkinoinnin, viestinnän, myynnin, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisen kaupan tehtävissä. Kun olet hankkinut työkokemusta, sinulla on edellytykset toimia liiketoimintaosaamista vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

 

 

Jatko-opinnot

Sinulla on mahdollisuus hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, kun olet hankkinut vähintään kolme vuotta työkokemusta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutus antaa mahdollisuuden jatkaa opintoja esimerkiksi yliopistojen maisteriohjelmissa. 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Paula Lamminen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6388

Koulutuspäällikkö Milja Valtonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 546 3790

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.