Tältä sivulta löydät tietoa kevään 2018 opiskelijavalintoihin liittyen. Kehotamme valintakokeeseen tulijoita varaamaan reilusti aikaa kampukselle saapumiseen, sillä mm. ratikkatyömaa hidastaa tällä hetkellä liikennettä Tampereella.

Hakuajat

Korkeakoulujen yhteishaku keväällä:

 • Hakuaika I: 9.24.1.2018 
 • Hakuaika II: 14.–28.3.2018 

TAMKin oma erillishaku:

 • TAMK Direct Application, spring 2018: 9.-24.1.2018 - TAMKin Master-tutkinnot ja osa Bachelor-tutkinnoista

Hakuaika alkaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00

Haussa olevat koulutukset

Englanninkieliset Bachelor- ja Master -tutkinnot

Suomenkieliset AMK-tutkinnot

Suomenkieliset YAMK-tutkinnot

Näin haet

Tutustuthan huolella alla oleviin korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun yleisiin hakuohjeisiin ennen siirtymistä Opintopolun hakukohkohtaisiin hakuohjeisiin.

Kaikki yhteishaun hakukohteet löydät osoitteesta Opintopolku.fi. Löydät kaikki TAMKin hakukohteet hakusanalla TAMK-K2018.

Huomaa, että englanninkielisten koulutusten hakuohjeet löytyvät Opintopolun lisäksi TAMKin nettisivuilta koulutuskuvausten yhteydestä. Suomenkielisten koulutusten hakuohjeet on julkaistu ainoastaan Opintopolussa.

Hakeminen

Yhteishaku ja erillishaku

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa:

 • Hakuaika I: 9.–24.1.2018 
 • Hakuaika II: 14.3.–28.3.2018

Lisäksi TAMK järjestää erillishaun osaan englanninkielisistä koulutuksista: 

 • TAMK Direct Application: 9.-24.1.2018

Hakuaika alkaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Lisätietoja hakemista englanninkielisiin koulutuksiin: How to Apply?

Hakuprosessi

1. Tarkista Opintopolusta kuka voi hakea ammattikorkeakouluun.

2. Tutustu koulutuksiin TAMKin nettisivuilla tai Opintopolussa ja valitse 1-6 hakukohdetta, joihin haluat hakea. Suorat linkit koulutustarjontaan löytyvät tältä sivulta kohdasta Koulutustarjonta.

3. Lue huolellisesti valitsemiesi hakukohteiden valintaperusteet ja hakuohjeet läpi Opintopolussa.

4. Täytä hakulomake hakuaikana Opintopolussa. 

5. Tarkista, että olet saanut vahvistusviestin sähköpostiisi hakulomakkeen vastaanottamisesta. Jos et saa vahvistusviestiä, ota yhteys ensimmäisen hakutoiveesi korkeakoulun hakijapalveluihin: ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

6. Toimita mahdolliset ennakkotehtävät ja tutustu ennakkoaineistoihin hakuohjeiden mukaisesti. Löydät lisätietoa ennakkotehtävistä, ennakkoaineistoista ja valintakokeista tältä sivulta kohdista Ennakkotehtävät ja etukäteisnäytöt sekä Valintakokeet ja ennakkoaineistot.

7. Toimita hakemusliitteet korkeakouluihin ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen hakukohteita koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät tältä sivulta kohdasta Vaadittavat liitteet.

8. Seuraa sähköpostiasi ja Oma Opintopolku -palvelua säännöllisesti. Kaikki yhteydenotot (esim. täydennyspyynnöt, valintakoekutsut, tuloskirje jne.) lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi näet tiedot valinnastasi Oma Opintopolku -palvelussa.

9. Osallistu mahdollisiin valintakokeisiin. Lisätietoa valintakokeista on tällä sivulla kohdassa Valintakokeet ja ennakoaineistot.

10. Seuraa tilannettasi Oma Opintopolku -palvelussa ja tarkista sähköpostisi säännöllisesti. TAMK lähettää kaikille hyväksytyille hakijoille sähköpostin. Jos et pysty seuraamaan tilannettasi Oma Opintopolku -palvelussa voit tiedustella tilannettasi korkeakoulujen hakijapalveluista: ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

11. Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan Oma Opintopolku -palvelussaJos et pysty käyttämään Oma Opintopolku -palvelua, ota yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin

12. Toimita todistuskopiot korkeakouluun hakuohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen hakukohteita koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät tältä sivulta kohdasta Vaadittavat liitteet.

Koulutustarjonta: AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Alla olevat linkit vievät suoraan kyseisen koulutuksen hakuohjeisiin Opintopolkuun. Lue hakukohdekohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet Opintopolusta välilehdeltä Valintaperusteet ja pääsykokeet.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, monimuotototeutus Matkailu-, ravitsemis-
ja talousala, monimuotototeutus

Liiketalouden koulutus, Myyntiosaaminen

Liiketalouden koulutus, Mänttä-Vilppula

Palveluliiketoiminnan koulutus

Koulutustarjonta: YAMK- ja Master's-tutkinnot

Alla olevat linkit vievät suoraan kyseisen koulutuksen hakuohjeisiin Opintopolkuun. Lue hakukohdekohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet Opintopolusta välilehdeltä Valintaperusteet ja pääsykokeet.

Kulttuuriala, Master Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, YAMK Tekniikan ja liikenteen ala, YAMK Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, YAMK ja Master

Master´s Degree in Screenwriting

Kliininen asiantuntijan koulutus

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutus

Sosiaaliala

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus

Master's Degree in Risk Management and Circular Economy

Master's Degree in International Business Management 

Master's Degree in Educational Leadership 

 

Kevään yhteishaun ja erillishaun aikataulu

Kevään 2018 aikataulut: yhteishaku ja TAMK Direct Application 

  Yhteishaun hakuaika I TAMK Direct Application (erillishaku) Yhteishaun hakuaika II
Hakuaika 9.-24.1.2018 9.-24.1.2018 14.-28.3.2018
Hakemusliitteet perillä ammattikorkeakoulujen hakijapalveluissa viimeistään 7.2. klo 15 7.2. klo 15 13.4. klo 15
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalojen esivalintakokeen erityisjärjestelypyynnöt perillä hakijapalveluissa siinä ammattikorkeakoulussa, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde on ylimpänä hakutoiveena - - 5.4. klo 15
Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt perillä TAMKin hakijapalveluissa 7.2. klo 15 - 13.4. klo 15
Hakukelpoisuuteen vaikuttavat tiedot ilmoitettava viimeistään 26.2. klo 15 26.2. klo 15 30.4. klo 15
Lopulliseen valintaan vaikuttavien tietojen ilmoittaminen viimeistään 2.5. klo 15 26.2. klo 15 25.5. klo 15
Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6. 15.3. 28.6.
Opiskelupaikan vastaanottaminen 10.7. klo 15 mennessä. Jos saat opiskelupaikan 28.6. jälkeen, ota paikka vastaan hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 vuorokauden kuluessa hyväksymisestä). 10.7. klo 15 mennessä. Jos saat opiskelupaikan 28.6. jälkeen, ota paikka vastaan hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 vuorokauden kuluessa hyväksymisestä). 10.7. klo 15 mennessä. Jos saat opiskelupaikan 28.6. jälkeen, ota paikka vastaan hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 vuorokauden kuluessa hyväksymisestä).
Todistuskopioiden toimittaminen Opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä Opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä Opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7. klo 15 31.7. klo 15 31.7. klo 15

Voit muuttaa hakutoivejärjestystä kyseessä olevan haun hakuajan päättymiseen asti Oma Opintopolku -palvelun kautta, vahvistussähköpostin Secure-linkin kautta tai ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse ylimpänä hakutoiveena olevan korkeakoulun hakijapalveluihin.

Olet itse vastuussa hakulomaketietojen ajantasaisuudesta ja oikeudellisuudesta koko hakuprosessin ajan.

Vaadittavat liitteet

Vaadittavat hakemusliitteet

Seuraavien todistuskopioiden tulee olla perillä alla mainittuihin päivämääriin mennessä hakijapalveluissa siinä ammattikorkeakoulussa, joka on sinulla ylimpänä hakutoiveena:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä)
 • Kopio Reiferprüfung Diplomasta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Muita todistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana.

Korkeakoulujen yhteishaussa hakemusliitteet tulee toimittaa seuraavasti:

 • Hakuaika I: 7.2.2018 kello 15.00 mennessä
 • Hakuaika II: 13.4.2018 kello 15.00 mennessä

TAMKin erillishaussa hakemusliitteet tulee toimittaa seuraavasti:

 • TAMK Direct Application: 7.2.2018 kello 15.00 mennessä

Hakemusliitteet toimitetaan siihen ammattikorkeakouluun, joka sinulla on ylimpänä hakutoiveena. TAMKiin hakemusliitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen liitteet@tamk.fi tai attachments@tamk.fi. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta. Liitteen pitää kuitenkin olla selkeästi luettavissa. Mikäli et voi toimittaa liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse tai tuo ne paikan päälle TAMKin hakijapalveluihin.

Liitteiden tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Liitteiden saapuminen määräajassa on omalla vastuullasi, joten varaa postin kulkuun useita päiviä. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon, eikä liitteitä palauteta.

Liitteet pitää toimittaa jokaiseen hakuun erikseen. Jos olet hakenut esimerkiksi syksyn 2017 yhteishaussa ja haet kevään 2018 yhteishaussa, sinun tulee toimittaa liitteet molempiin hakuihin erikseen (ei riitä, että olet toimittanut liitteet vain syksyn 2017 yhteishakuun).

Työtodistukset

Työkokemus tarkistetaan työtodistuksista. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Mikäli alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun toimitettava hakijapalveluihin lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Huomioi, että esim. työsopimus, työeläkeote tai palkkatodistus ei vastaa työtodistusta.

Jos tulet valituksi, tulee sinun toimittaa kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli et ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos olet antanut pohjakoulutuksesta tai työkokemuksesta virheellistä tietoa.

Ennakkotehtävät ja etukäteisnäytöt

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävä on palautettava tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä. Ennakkotehtävät päivitetään tälle sivulle ja Opintopolku.fi-sivustolle, kun ennakkotehtävät julkaistaan. Ennakkotehtävien lisäksi sinun tulee palauttaa hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa hakuaikana. Seuraavissa TAMKin hakukohteissa on ennakkotehtävä:

Yhteishaun II hakuaika 14.-28.3.2018 

Ennakkotehtävä on käytössä seuraavissa hakukohteissa:

 • Medianomi (AMK), päivätoteutus 
  • Ennakkotehtävän palautusaika päättynyt 28.3.2018.
 • Bachelor of Engineering, Energy and Environmental Engineering
  • Avaa ennakkotehtävän ohje tästä (palautettava viimeistään 4.4.2018 kello 15.00)
 • Tradenomi (AMK), Yrittäjyys ja tiimijohtaminen, päivätoteutus 
  • Avaa ennakkotehtävän ohje tästä (palautettava viimeistään 13.4.2018 kello 15.00)
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
  • Avaa ennakkotehtävä tästä. (palautettava viimeistään 13.4.2018 kello 15.00

Yhteishaun I hakuaika ja TAMK Direct Application 9.-24.1.2018 

Ennakkotehtävien tehtävänanto julkaistaan 15.12.2017 ja ennakkotehtävä/etukäteisnäyttö tulee palauttaa 24.1.2017 kello 15.00 mennessä. Ennakkotehtävä tai etukäteisnäyttö on käytössä seuraavissa hakukohteissa:

 • Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts
 • Bachelor of Engineering, Energy and Environmental Engineering.
 • Master's Degree in International Business Management
 • Master's Degree in Educational Leadership
 • Master's Degree in Risk Management and Circular Economy
 • Master's Degree in Screenwriting

 

Valintakokeet ja ennakkoaineistot

Valintakoepäivät

Valintakoepäivät löydät Opintopolusta koulutusten hakuohjeista. Valintakoepäivien tarkempia tietoja, kuten tilatietoja ja kellonaikoja päivitetään kevään aikana. Huomioi, että valintakoepäivää tai -paikkaa ei voi vaihtaa.

Valintakoeyhteistyö

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Tarkista Opintopolusta hakukohteen hakuohjeista onko hakukohde mukana valintakoeyhteistyössä.

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetään viimeistään noin viikko ennen valintakoetta sähköpostitse. Osaan valintakokeista ei lähetetä kutsua ja sinun tulee osallistua omatoimisesti. Kaikkien hakukohteiden valintakokeista kerrotaan tarkemmin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolussa. TAMKin sosiaali- ja terveysalan päivätoteutusten kevään 2018 valintakokeisiin kutsuttujen alimmat pisterajat löydät täältä.

Niiden koulutusten osalta, joissa valintakoekutsua ei lähetätä ohjeet päivitetään tänne: Valintakoekutsut.

Valintakokeiden ennakkoaineistot

Kulttuuriala

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Musiikin koulutuksen valintakoetta varten on julkaistu valintakoeopas. Löydät sen täältä: Valintakoeopas, Musiikkipedagogi (AMK)

Muusikko (AMK), päivätoteutus

Musiikin koulutuksen valintakoetta varten on julkaistu valintakoeopas. Löydät sen täältä: Valintakoeopas, Muusikko (AMK)

Luonnonvara-ala 

Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun nettisivuilla 14.3.6.6.2018. Ennakkoaineisto saa olla mukana valintakokeessa.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Restonomi (AMK), päivätoteutus

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun nettisivuilla 21.5.5.6.2018. Valintakoe pohjautuu edellä mainittuun ennakkoaineistoon sekä kokeessa jaettavaan materiaaliin. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. ​

Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Ennakkoaineisto julkaistaan 15.5.-28.5.2018. Valintakoe pohjautuu ennakkoaineistoon sekä kokeessa jaettavaan materiaaliin. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Sosiaali- ja terveysala 

Sosiaali- ja terveysalan päivätoteutusten esivalintakoe

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnallinen esivalintakoe pidetään 19.4.2018. Esivalintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka julkaistaan viimeistään hakuajan alettua. Lisätietoja esivalintakokeesta saat osoitteesta http://soteli.metropolia.fi.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntija ja
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Ennakkoaineisto sisältää alla mainitun artikkelin ja kirjan. 

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto

Kevään 2018 suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa netissä kaksi viikkoa ennen koetta. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Ennakkoaineisto luettavissa täältä: http://teliennakko.metropolia.fi/. 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Bachelor of Business Administration, International Business

Ennakkoaineisto on julkaistu. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun nettisivuilla 20.4.8.6.2018. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Valintakokeen esimerkkitehtävät keväältä 2017

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun nettisivuilla 20.4.23.5.2018. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. 

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun nettisivuilla 7.5.7.6.2018. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Tietojenkäsittelyn valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. Tämän osion jokainen valintakokeen järjestävä korkeakoulu toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla esim. esseenä, haastatteluna tai näiden yhdistelmänä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. TAMKin valintakokeessa motivaatiota ja soveltuvuutta alalle mittaava osio on kirjallinen. Kukin korkeakoulu julkaisee tarkemmat tiedot motivaatiota ja suuntautumista mittaavan osion muodosta viimeistään hakuajan alettua.

Katso TAMKin valintakokeen motivaatio- ja soveltuvuusosaan valmistavan tehtävän ohjeet tästä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos erityisestä syystä tarvitset valintakokeeseen poikkeavia järjestelyjä, sinun tulee täyttää erityisjärjestelyjä koskeva hakemus. Hakulomakkeella on mainittava tarvittavat erityisjärjestelyt ja perustelut niiden hakemiselle. Liitä hakemukseen kopiot todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen (esimerkiksi lääkärintodistus).

Erityisjärjestelyjä TAMKin valintakokeisiin voit hakea tällä lomakkeella.

Jos erityisjärjestelyjen tarve on olemassa jo hakuaikana, sinun tulee toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä korkeakouluun seuraavasti:

 • Hakuaika I: 7.2.2018 kello 15.00 mennessä
 • Hakuaika II: 13.4.2018 kello 15.00 mennessä

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, TAMKilla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Sinun on toimitettava valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus niihin korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin suunnittelet osallistuvasi. Korkeakoulut ohjeistavat nettisivuillaan tarkemmin erityisjärjestelyjen hakemisesta.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain kyseistä valintakoetta.

Jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai toteat sen hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä niihin korkeakouluihin, joiden valintakokeisiin osallistut.

Sosiaali- ja terveysala

Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla valintakokeeseen kutsutaan vain osa hakijoista valintaperusteiden mukaisesti. 

Erityisjärjestelyt sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeessa

Erityisjärjestelyjä sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/. Tämä lomake liitteineen tulee palauttaa 5.4.2018 kello 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena.

Varsinaiseen valintakokeeseen sinun tulee täyttää erillinen erityisjärjestelylomake. TAMKin varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelylomakkeen löydät TAMKin nettisivuilta. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla valintakokeeseen kutsutaan vain osa hakijoista valintaperusteiden mukaisesti.  

Opiskelijavalinta

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulut varaavat osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. TAMK varaa pääsääntöisesti 80 % päivätoteutusten ja 50 % monimuotototeutusten aloituspaikoista ensikertalaisille. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta. Lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä: Ensikertalaiskiintiö.

Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös tuloskirje, joko sähköisesti tai postitse. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut@tamk.fi. Jos sinulla on tämän jälkeen kysyttävää TAMKissa suoritetun valintakokeen tai ennakkotehtävän arvioinnista, katso yhteystieto täältä: Valintakokeiden ja ennakkotehtävien palauteajat.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolku -palvelusta.
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes haussa käytetyt todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli et toimita todistuksia ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos olet antanut hakulomakkeella virheellisiä valintaan vaikuttavia tietoja.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut@tamk.fi. Jos sinulla on tämän jälkeen kysyttävää TAMKissa suoritetun valintakokeen tai ennakkotehtävän arvioinnista, katso yhteystieto täältä: Valintakokeiden ja ennakkotehtävien palauteajat.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta, eli erillishaussa (TAMK Direct Application) 4.4.2018  kello 15.00 viimeistään  ja yhteishaussa viimeistään 12.7.2018 kello 15.00.

Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se kirjaamoon sähköpostitse osoitteella tamk(at)tamk.fi tai postitse osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Sinun on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta Oma Opintopolku -palvelussa vahvasti tunnistautuneena tai TAMKin hyväksymisilmoituksessa määrittelemällä tavalla 10.7.2018 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Jos tulet hyväksytyksi johonkin hakutoiveeseesi, ja olet varalla ylempään tai ylempiin hakutoiveisiin, voit ottaa paikan vastaan ja jäädä odottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. Jos sinut valitaan ylempään hakutoiveeseen, tämä uusi paikka muuttuu automaattisesti sitovasti vastaanotetuksi paikaksi, ellei ylempänä ole hakutoiveita, joihin olet edelleen varasijalla. Jos jäät odottamaan ylempiä hakutoiveita opiskelupaikan vastaanotto muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita ylempiin hakutoiveisiin 31.7.2018 kello 15.00 mennessä. 

Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova, etkä voi sitä muuttaa tai peruuttaa. Jos olet hakenut useampaa korkeakoulupaikkaa, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi korkeakouluista ennen ilmoituksen palauttamista.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä sinun tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle 2018-2019. Huom! Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.  Lisätietoja poissa olevaksi ilmoittautumisesta: Ilmoittautuminen poissaolevaksi.

Ilmoittautuminen tehdään opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Voit ilmoittautua korkeakouluun sähköisesti valtakunnallisessa ilmoittautumispalvelussa (OILI) opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä (linkki löytyy Oma Opintopolku -palvelusta kohdasta, jossa opiskelupaikka otetaan vastaan).

Jos jäät odottamaan ylempien hakutoiveidesi valinnan etenemistä, voit ilmoittautua vasta sitten, kun opiskelupaikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi. Lue lisää opiskelupaikan vastaanotosta.

Jos jätät ilmoittautumatta määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.

Todistuskopiot

Kaikkien TAMKiin opiskelijaksi valittujen tulee toimittaa haussa käytetyt todistuskopiot (koulu- ja työtodistukset) TAMKin hakijapalveluihin viimeistään 10.7.2017 kello 15.00 tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa yhteishausta ja erillishauista vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa. 

Siirtohaku:

Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? Lue lisää.

Avoimen AMKin väylä:

Kun olet suorittanut avoimessa AMKissa vähintään 60 opintopistettä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMKin väylän kautta. Lue lisää.

Lisätietoa

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.