TAMK haluaa tarjota opiskelijoille parhaat oppimismahdollisuudet, mikä edellyttää jatkuvaa, korkeatasoista ja asiantuntevaa pedagogista kehittämistä. Tämän tavoitteen eteen teemme työtä.

Tehtävämme on kehittää ja tutkia ammatillista toisen ja korkea-asteen koulutusta, ammatillisesti orientoitunutta pedagogiikkaa ja korkeakoulupedagogiikkaa, työelämäläheisiä oppimisympäristöjä sekä opettajien osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Haluamme tukea ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen opettajia, tiimejä, johtoa ja verkostoja toimimaan innovatiivisesti, tehokkaasti ja työelämäsuuntautuneesti. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme mukana hankkeissa, teemme soveltavaa tutkimusta, kehitämme omaa toimintaamme ja olemme aktiivisia kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Kehittyvä opettajuus

Tutkimme ammatillisesti orientoitunutta opettajuutta ja opettajuuden muutosta sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä prosessina.  Tarkastelemme opettajuutta myös yhteiskunnallisena muutosvoimana. Koulutus on suurten muutosten kohteena, ja opettajien pedagoginen osaaminen on avainasemassa, kun muutoksia toteutetaan ammatillisella toisella asteella ja korkeakouluissa. Katso video.

Opiskelijakokemus

Opiskelijakokemuksen tutkiminen on uusi tapa auttaa oppilaitoksia kehittämään prosessejaan ja palvelujaan kokonaisvaltaisesti. Opiskelijakokemus kattaa kaikki korkeakoulun toiminnot. Kokemusta tutkimalla voidaan tukea korkeakouluyhteisön kehittämistä laaja-alaisesti. TAMKissa on tutkittu aloittavien opiskelijoiden opiskelijakokemusta kuin myös opettajien ja muun henkilökunnan käsitystä opiskelijoiden opiskelijakokemuksesta.

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikka on uusi kehittämisalueemme, jonka mahdollisuuksiin perehdymme erityisesti oppimisen ohjaamisen ja tukemisen näkökulmista. Digitaaliset oppimisympäristöt tuottavat paljon tietoa, jota voidaan käyttää hyödyksi pedagogisessa kehittämisessä. Oppimisanalytiikka mahdollistaa opiskelijan digitaalisen jalanjäljen analysoinnin ja antaa uusia välineitä pedagogiseen kehittämiseen.

Kärkihankkeita

AMKista uralle!

AMKista uralle! -hankkeessa vahvistetaan korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoiden työllistymistä. Hankkeessa tehdään kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön uraseurantakyselyn malli, joka tuottaa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailtavaa uraseurantatietoa. ESR-rahoitteinen projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yliopistojen uraseurantaa kehittävien Latua- ja Töissä-hankkeiden kanssa. Lue lisää projektihausta.

Uutta avointa energiaa

Hankkeessa kehitetään uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuoto (AgileAMK-malli), jonka avulla voidaan vastata nopeasti kasvu- ja rakennemuutosalojen, kuten energia-alan, tarpeisiin. AgileAMK-mallissa tutkintokoulutuksen osia jalostetaan ja täydennetään tarjottavaksi avoimesti kaikille. Mallin avulla yhdistetään ammattikorkeakoulujen ja yritysten osaaminen sekä saadaan selville muun muassa paikkakuntakohtaiset osaamistarpeet. Lue lisää projektihausta.

Mobiili-ope

Mobiili-ope-projektissa koulutetaan 20 ammatillista opettajaa ohjauksen ja oppimisen mobiilien menetelmien ja sovellusten käyttöön. Tavoitteena on lisätä digitalisaation edellyttämiä valmiuksia koulutukseen osallistuvien opettajien oppilaitoksissa ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Koulutuksen ja kehitystyön aikana syntyy uutta julkaistua tutkimustietoa, joka vahvistaa ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmatyötä ja lisää koulutuksen aluevaikuttavuutta. Lue lisää projektihausta.

eMenthe

eMenthe is a multilateral EU-funded three year project in which six European partners are co-ooperating to produce eLearning materials on mental health to enhance the Master's level education in mental health practice. European co-operation is valuable to share best practices for mutual benefit to ensure the highest quality education and practice. Lue lisää projektihausta.

Projektihaku

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Julkaisuja

Pysäköinti kielletty - huoltoajo sallittu! Yrittäjyyspedagogiikka moottorina kohti uudenlaista ammatillisuutta
Annukka Tapani, Harri Kukkonen ja Antero Stenlund (toim.), 2014.

Tie uuteen opetussuunnitelmaan
Liisa Marttila (toim.), 2014.

Osaamisperusteisuuden alkeet - muutoksen kohtaamisen lyhyt oppimäärä
Harri Kukkonen ja Ari Jussila, 2015.

Ota yhteyttä