Opiskelu ammattikorkeakoulussa on paljon muuta kuin pänttäämistä. Valmistuttuasi sinulla on jo kokemusta käytännön työelämästä – ja tätä työnantaja arvostaa. Opiskeluaikana solmitut kontaktit työelämään ovat kullanarvoisia, kun alat hakea töitä.

Ammattikorkeakoulussa opiskellaan käytännönläheisesti. Opintojen aikana pääset kokeilemaan siipiäsi oikeissa, työelämältä saaduissa tehtävänannoissa.

Tärkeä osa opintoja ovat aidoissa työympäristöissä tehtävät projektityöt, useamman kuukauden mittainen harjoittelu ja opinnäytetyö. Suorat kontaktit yrityksiin antavat todellisuuteen perustuvan käsityksen oman koulutusalan vaatimuksista ja työelämän käytännöistä.

Työelämäyhteistyö toteutuu myös soveltavassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa (T&K). Osallistumalla T&K-hankkeisiin voit vahvistaa osaamistasi ja saada arvokkaita kontakteja. Hankkeissa kertyvä osaaminen tarjoaa samalla TAMKille mahdollisuuden kehittää opetuksen sisältöjä entistä paremmiksi.

TAMKin omat oppimisympäristöt tukevat oppimista. Kampuksilta löytyy tiloja ja apuvälineitä opiskelun eri vaiheisiin: laboratorioita, studioita, auditorioita, luokkahuoneita, tietokoneita, tilaa omatoimiseen tai ryhmätyöskentelyyn. Ja lähellä on aina asiantunteva opetushenkilöstö.

TAMK varmistaa tarjoamansa koulutuksen ajantasaisuuden myös neuvottelukuntien avulla. Neuvottelukunnissa on jäseniä kaikilta työ- ja elinkeinoelämän aloilta. Jäsenet osallistuvat koulutusten kehittämiseen, kuten opetussuunnitelmien laadintaan, tuomalla esille yrityselämän osaamis- ja kehittämistarpeet.