Kirjaston aineistot löytyvät TAMK Finna -hakuliittymästä. Painetun ja av-aineiston lisäksi Finnassa ovat kirjaston hankkimat e-kirjat. Finnassa voi myös tehdä varauksia lainassa olevaan aineistoon ja uusia lainoja.