TAMKin opinnäytetyöt ovat joko elektronisia tai painettuja. Elektroniset opinnäytetyöt löytyvät Theseus-verkkokirjastosta. Painetuista opinnäytetöistä tallennetaan kuvailutiedot TAMK-Finnaan. Niitä voi lainata kirjastosta.