Ohjeet opinnäytetöiden palautukseen

Yleistä luovutuksesta

TAMKin ohjeita valmistumisesta ja opinnäytetöiden luovuttamisesta löytyy opinto-oppaasta.

Kirjaston asiakaspalvelu auttaa opinnäytetöiden luovuttamiseen liittyvissä asioissa. Yhteydenotot mielellään sähköpostitse: kirjasto.opinnaytteet@tamk.fi.

Erilaisissa tietoteknisissä ongelmissa auttaa TAMKin IT-tuki helpdesk@tamk.fi.

Tutkintotodistusta ei luovuteta opiskelijalle ennen kuin hän on toimittanut opinnäytetyönsä kirjastoon. Kun työ on vastaanotettu, kirjasto antaa opiskelijalle merkinnän perusrekisteriin ja opiskelija voi valmistua. Kirjaston merkintä ei näy opiskelijalle.

Opiskelijalla on kaksi vaihtoehtoa opinnäytetyön luovuttamiseen:
1. Elektronisen työn tallennus Theseus-verkkokirjastoon
2. Painetun työn luovuttaminen kirjastoon.

 

1. Elektronisen opinnäytetyön luovuttaminen

Kirjasto suosittelee, että opinnäytetyö tallennetaan elektronisena Theseus-verkkokirjastoon. Opiskelija tallentaa itse opinnäytteensä pdf-muotoisena. Jos tekijöitä on useampia, riittää kun yksi tallentaa työn, mutta kaikkien nimet on mainittava tekijäkentissä. Suositusselain on IE (InternetExplorer).

Tallennusvaiheessa tarvitaan TAMKin verkkotunnukset. Jos TAMKin tunnus ei ole enää voimassa, sen väliaikaista aktivointia voi pyytää Helpdeskistä osoitteesta helpdesk@tamk.fi.

Työ julkaistaan Theseuksessa käsittelyprosessin jälkeen.

Opinnäytteen voi helpoiten muuttaa pdf-muotoon tallentamalla työ suoraan wordista pdf-tiedostoksi (Save as → PDF). Työ nimetään muotoon Sukunimi_Etunimi.pdf. Jos työllä on useampia tekijöitä, tiedosto nimetään Sukunimi_Etunimi_Sukunimi_Etunimi.pdf. Nimeämisessä ei saa käyttää skandinaavisia kirjaimia eli "ääkkösiä". Pdf-tiedoston voi halutessaan suojata kopioimiselta ja muokkaamiselta. Suojaamiseen tarvittava Adobe Acrobat  -ohjelma löytyy Kuntokadun kirjaston 2. kerroksen koneilta (20 kpl). Ohje suojaamiseen löytyy täältä.

Jos työn liitteitä ei voi yhdistää samaan pdf-tiedostoon varsinaisen työn kanssa, ne tallennetaan erikseen Theseukseen. Jos työhön kuuluu liitteitä, joita ei voi muuttaa pdf-muotoon, ne voi luovuttaa kirjastoon joko elektronisena tai paperisena. Suurin suositeltava koko pdf-tiedostolle on 150 MB. 

Theseukseen tallennetusta opinnäytteestä ei tarvitse luovuttaa erillistä arkistokappaletta.

Video-muotoinen ohje Theseus-tallentamiseen


2. Painetun opinnäytetyön luovuttaminen


Painettu ja kansitettu työ kirjastoon

Opiskelija voi kieltäytyä verkkojulkaisusta, jolloin hänen on toimitettava opinnäytetyö kirjastolle painettuna. Sen on oltava luovutettaessa kansitettu.  TAMKin käyttämät kovat kannet ovat väriltään tummanharmaat ja niissä on hopeanvärisenä vakiopainatuksena teksti "Opinnäytetyö" ja Tampereen ammattikorkeakoulun virallinen logo. Kansia voi ostaa Kuntokadun kampuksen kirjakaupasta (Kuntokatu 3) tai kirjakaupan ollessa suljettu CampusRavitan kahvilinjastosta. Kansien hinta on 13,90 €.

Opinnäytetyö tulostetaan yksipuolisena eli vain toiselle puolelle paperia tulee tekstiä. Tulostettaessa on siis muistettava ensin poistaa tulostuksen automaattinen kaksipuoleisuus. Lisäohjeita löytyy intrasta: TAMKin tulostus- ja kopiointijärjestelmä.

Opinnäytetyön voi liimata kansiin Kuntokadun kirjaston ulkopuolella olevalla liimauskoneella. Liimauskoneen yhteydestä löytyvät myös tarvittavat ohjeet.  Paperit on laitettava tasaisesti kansien väliin ennen liimaamista, jotta liimaus onnistuu. Kansitetusta opinnäytetyöstä tulee luovuttaa sähköinen arkistokappale, kts. ohjeet alla.


Julkaisusopimus

Opiskelijan on lisäksi täytettävä julkaisusopimus. Ilman sopimusta työtä ei voi lisätä kirjaston kokoelmiin, eikä opiskelija voi valmistua.

 

Arkistokappale

TAMK on lain mukaan vastuullinen arkistoimaan kaikki valmistuvat opinnäytetyöt. Painetusta opinnäytetyöstä opiskelija toimittaa sähköisen arkistokappaleen pdf-muodossa Funet FileSender -palvelun kautta. Ohjeet ja linkki Funetiin löytyvät intrasta: https://intra.tamk.fi/web/it-ohjeet/tiedostonjakopalvelu-funet-filesender. Saajaksi merkitään kirjasto.opinnaytteet@tamk.fi. Päivämäärään ei tarvitse tehdä muutoksia. Opiskelija ei voi valmistua ennen kuin arkistokappale on luovutettu.

Jos työ on tallennettu Theseukseen, erillistä arkistokappaletta ei tarvitse luovuttaa.

 

Erikoistapaus


Kuvataiteen opinnäytteen luovuttaminen

Opinnäytetyönään maalauksia, valokuvateoksia, videoteoksia, installaatioita tai muita taideteoksia tehneet opiskelijat luovuttavat kirjastoon opinnäytetyöstään kirjallisen osan (pdf enintään 150 MB), joka sisältää dokumentaation taiteellisesta osasta. Taiteellisesta osasta luovutetaan mahdollisuuksien mukaan kopio elektronisessa muodossa (sähköinen luovutus). Kirjallinen osa tallennetaan sähköisesti Theseus-julkaisuarkistoon tai luovutetaan kirjastoon painettuna. Katso ohjeet kohdasta 1. Elektronisen opinnäytetyön luovuttaminen tai 2. Painetun opinnäytetyön luovuttaminen.