Käyttöoikeus

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kirjasto palvelee ensisijaisesti ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneittensa opiskelijoita ja henkilökuntaa, mutta pääosin palvelut ovat avoimia myös muille asiakkaille.

Kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia. Osasta palveluja peritään hinnaston mukainen maksu. 

Asiakas voi menettää kirjaston käyttöoikeuden, jos hän ei noudata käyttösääntöjä ja laina-aikoja tai jos kertyneet maksut ylittävät hinnaston mukaisen rajan.

Asiakastiedot

Asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja ilmoitettava yhteystietonsa rekisteröityessään asiakkaaksi. Rekisteröitynyt asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja. Nimi- ja yhteystietojen muutokset on ilmoitettava kirjastoon. Alle 15-vuotiaan asiakkaan rekisteröitymiseen tarvitaan huoltajan suostumus, joka kirjataan asiakasrekisteriin.

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainauksenvalvontaan. Henkilötietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston lainaajatietoihin on tallennettu. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä myös kirjastossa.

Kirjastokortti

Lainauspalveluihin tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortin saa kirjastosta, kun rekisteröityy asiakkaaksi. Kirjastokortiksi voidaan rekisteröidä myös mikä tahansa opiskelijakortti tai mikä tahansa kirjastokortti, jossa on viivakoodi. Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja asiakas on vastuussa sillä lainattavasta aineistosta. Jos kirjastokortti katoaa, tulee siitä ilmoittaa mahdollisimman pian kirjastoon väärinkäytön estämiseksi.

Maksut

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään hinnaston mukainen myöhästymismaksu. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.
Vahingoittuneen tai kadonneen aineiston asiakas on velvollinen korvaamaan samalla tai vastaavalla aineistolla tai muutoin maksamalla kirjaston määrittelemä korvaushinta. Kirjaston lähettämään laskuun lisätään 20 euron käsittelymaksu.