Muuttuva työelämä edellyttää uudenlaista ja monialaista osaamista ja asiantuntijuutta. Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta. Se on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimiville henkilöille.

Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä AMK- verkoston ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Haku syksyllä 2017!

Alkaneet

Suunnitteilla olevat opinnot

Alustavasti syksyllä 2018 käynnistetään seuraavat opinnot:

  • Digitaalinen talousohjaus, 30 op
  • Digitekijä Fast Track, 30 op
  • Haavahoidon asiantuntijakoulutus, 30 op
  • InfraPOMO, 30 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyö, 30 op

 

Ota yhteyttä