Sosiaali- ja terveysala


Syksyn  yhteishaku Syksyn yhteishaku 8.- 22.9.2014
Erillishaku Erillishaku 1. – 26.9.2014
Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7. - 27.1.2015
Kevään yhteishaku Kevään yhteishaku 17.3. – 9.4.2015


AMK-tutkinnot päiväopiskeluna

Bioanalyytikkokoulutus  
Bioanalyytikko (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Ensihoitajakoulutus  
Ensihoitaja (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Fysioterapeuttikoulutus  
Fysioterapeutti (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Kätilökoulutus  
Kätilö (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Röntgenhoitajakoulutus  
Röntgenhoitaja (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Sairaanhoitajakoulutus  
Sairaanhoitaja (AMK)
Tampere
Syksyn yhteishaku
Kevään yhteishaku
Sosionomikoulutus  
Sosionomi (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Terveydenhoitajakoulutus  
Terveydenhoitaja (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku

AMK-tutkinnot aikuisopiskeluna

Bioanalytiikan koulutusohjelma  
Bioanalyytikko (AMK)
Seinäjoki
 
Sairaanhoitajakoulutus  
Sairaanhoitaja (AMK)
Tampere
Syksyn yhteishaku
Sosionomikoulutus  
Sosionomi (AMK)
Tampere
Syksyn yhteishaku

Ylemmät AMK-tutkinnot

Hyvinvointiteknologian koulutus  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Tampere
Syksyn yhteishaku
Kliinisen asiantuntijan koulutus  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Tampere
 
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Tampere
 
Sosiaalialan koulutus  
Sosionomi (ylempi AMK)
Tampere
 
Terveyden edistämisen koulutus  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Tampere