Sosiaali- ja terveysala


Kevään yhteishaku Kevään yhteishaku 3.3. - 1.4.2014
Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. - 11.2.2014
Erillishaku Erillishaku 3.3. - 1.4.2014


AMK-tutkinnot päiväopiskeluna

Bioanalyytikkokoulutus  
Bioanalyytikko (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Degree Programme in Nursing  
Bachelor of Health Care
Tampere
 
Ensihoitajakoulutus  
Ensihoitaja (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Fysioterapeuttikoulutus  
Fysioterapeutti (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Kätilökoulutus  
Kätilö (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Röntgenhoitajakoulutus  
Röntgenhoitaja (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Sairaanhoitajakoulutus  
Sairaanhoitaja (AMK)
Mänttä-Vilppula
 
Sairaanhoitajakoulutus  
Sairaanhoitaja (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Sosionomikoulutus  
Sosionomi (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Terveydenhoitajakoulutus  
Terveydenhoitaja (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku

AMK-tutkinnot aikuisopiskeluna

Bioanalytiikan koulutusohjelma  
Bioanalyytikko (AMK)
Seinäjoki
 
Bioanalytiikan koulutusohjelma  
Bioanalyytikko (AMK)
Jyväskylä
 
Tampere
Jyväskylä
 
Kätilökoulutus  
Kätilö (AMK)
Tampere
 
Röntgenhoitajakoulutus  
Röntgenhoitaja (AMK)
Jyväskylä
 
Sairaanhoitajakoulutus  
Sairaanhoitaja (AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Sosionomikoulutus  
Sosionomi (AMK)
Tampere
 
Terveydenhoitajakoulutus  
Terveydenhoitaja (AMK)
Tampere
 
Vanhustyön koulutusohjelma  
Geronomi (AMK)
Tampere
 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Hyvinvointiteknologian koulutus  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Tampere
 
Kliinisen asiantuntijan koulutus  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Tampere
 
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Tampere
Kevään yhteishaku
Sosiaalialan koulutus  
Sosionomi (ylempi AMK)
Tampere
Kevään yhteishaku
Terveyden edistämisen koulutus  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Tampere
Kevään yhteishaku