Valintakoepäivät

Valintakokeisiin kutsutaan kirjeitse noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen, ellei erikseen toisin ilmoiteta. Kaikki valintakokeet pidetään Tampereella.

Kevään yhteishaku 2014

Kulttuuriala

Media-alan koulutus 27. ja 28.5., kaksipäiväinen koe, TAMKin oma koe, etukäteisnäyttö

► Musiikin koulutus 22. - 30.5., kaksivaiheinen koe, TAMKin oma koe, musiikin lisälomake

Luonnonvara-ala

► Metsätalouden koulutus 5.6., valtakunnallinen koe

Matkailu- ja ravitsemisala

Palveluliiketoiminnan koulutus 5.6., esivalinta, TAMKin oma koe, ennakkoaineisto

Sosiaali- ja terveysala

► Bioanalyytikkokoulutus 2. ja 3.6., esivalinta
► Ensihoitajakoulutus 9.6., esivalinta
► Fysioterapeuttikoulutus 4. - 6.6., esivalinta
► Kätilökoulutus 10.6., esivalinta
► Röntgenhoitajakoulutus 6.6., esivalinta
► Sairaanhoitajakoulutus 2. - 5.6. ja 9.6., esivalinta
► Sosionomikoulutus 30.5., esivalinta
► Terveydenhoitajakoulutus 10.6., esivalinta

TAMKin sosiaali- ja terveysalan koulutukset ovat valintakoeyhteistyössä muiden samaan valintakoeryhmään kuuluvien koulutusten kanssa.

Tekniikan ala

Ajoneuvotekniikan koulutus 2.6., valtakunnallinen koe
► Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus 2.6., valtakunnallinen koe
► Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 2.6., valtakunnallinen koe
► Kone- ja tuotantotekniikan koulutus 2.6., valtakunnallinen koe
► Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri 2.6., valtakunnallinen koe
► Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari 2.6., valtakunnallinen koe
► Rakennusarkkitehtuurin koulutus, 2.6. ja 3.6., valtakunnallinen koe sekä valtakunnallinen soveltuvuuskoe
► Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 2.6., valtakunnallinen koe
► Talotekniikan koulutus 2.6., valtakunnallinen koe 
► Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 2.6., valtakunnallinen koe

Liiketalouden ala

Liiketalouden koulutus 6.6., valtakunnallinen koe, ennakkoaineisto
Tietojenkäsittelyn koulutus 5.6., valtakunnallinen koe 
 


Päivitetty 08/15/2014