AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

TAOKK

Tampereen ammattikorkeakoulu ja ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestivät AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 7.– 8.11.2012 Tampereella.

Tutkimuspäivien tavoitteena on ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuksen levittäminen ja toimijoiden verkostoituminen. Tänä vuonna tutkimuspäivien pääteemana oli Arvot muutoksessa.

Kiitos osallistumisestasi AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville Tampereella 7. – 8.11.2012. Tampereen ammattikorkeakoulu ja ammatillinen opettajakorkeakoulu kiittävät kaikkia osallistujia, esiintyjiä ja päivien järjestelyissä mukana olleita. Päivien anti oli monipuolinen, mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä.

Päivien luentojen ja esityksien materiaalit ovat ladattavissa tältä sivulta.

Luennot / Lecturers & Kommenttipuheenvuorot / Comments

The Cultural Dimension of Occupation - Prof. Dr. Katrin Kraus, Pädagogische Hochschule HNW

Marita Aho, Senior Adviser, Confederation of Finnish Industries EK

Antti Suvanto, Student, University of Tampere

Ottu ry 20 vuotta - Marja-Leena Stenström

Maarit Jääskeläinen 

Kohtaaminen – opettajuuden ydin - Jari Wihersaari, FT, Hattulan kunta

Paperisessiot

Koulutuksen arvovalinnat ja haasteet

Susanna Vanhamäki: Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa

Eija Laitinen: Ammattikorkeakouluopettajien kulttuurienvälinen kompetenssi

Vuorovaikutus ja valta muutoksessa

Merja Drake: Vaalikoneet osallistajina ja journalismin lähteenä

Eila Minkkinen: Suomen kielen merkitys pk-yritysten työyhteisöviestinnässä

Elina Korhonen, Sami Määttä, Ulla Ruuskanen ja Marjo Hannukkala: Mielen hyvinvointi-projekti

Eija Mattila: Luotsi palveluneuvontapisteen kehittämisselvitys

Katri Luukka: Sosiaalinen media (some) muuttamassa työskentelyä ja sen johtamista avoimuuteen

Vuokko Kohtamäki: Opetuksen TKI-toiminnan johtaminen: ammattikorkeakoulun sisäisen johtamisympäristön merkitys

Kirsti Vänskä ja Helena Anttila: Valta terveysalan ohjauksen näyttämöllä

Sanna-Mari Renfors ja Vappu Salo: Opiskelijan omat asiakaskokemukset palveluosaamisen opetuksen oppimistilanteina

Eila Hirvonen: Vaikutusten ennakkoarviointi kaavamuutosalueella

Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen / Yhteisöllisyys ja individualismi arvojen lähteenä

Jouni Tuomi ja Anna-Mari Äimälä: Opiskeluhyvinvointi -kyselylomakkeen arviointi

Petri Vanninen: Toisen asteen opiskelijoiden lukemisvaikeus ja sen kuntoutus aivojen tasapainomallin mukaan

Antero Stenlund: Laadun imperatiivit ja laatukustannusajattelu korkeakoulutuksen kehittämisessä

Päivi Vuokila-Oikkonen: Mielenterveyden edistäminen peruskoulussa tähtää syrjäytymisen ehkäisemiseen

Sanna Joensuu ja Anmari Viljamaa: AI-menetelmä ja reflektio yhteisöllisen oppimisympäristön luomisessa: KUMPE-hankkeen kokemuksia 

Arvopohjana läpäisy ja työllistymisen imperatiivit 

Maarit Virolainen: AMK-opintourien kehitys 2000-luvulla

Helena Kasurinen: Ohjaus työllistyvyyden tukena

Erja Kuurila: Uraohjaus ammattikorkeakoulussa

Yrittäjyyden eetos ja arvot koulutuksen piirissä / Koulutuksen sosialisaatiotehtävä ja arvot

Annamaija Id-Korhonen ja Eija Viitala: Otetta osaamiseen

Tero Turunen: Mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan - mitä sillä tarkoitetaan koulutuksessa?

Anne Virtanen, Marja-Leena Stenström ja Päivi Tynjälä: Työssäoppimisen ohjauskäytänteet sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla

Opiskelijoiden arvomaailma

Heidi Kassara: Ilo ammatillisessa opiskelussa

Riitta Metsänen ja Leena Nikander: Kenen ja mitä arvoja toteutamme monikulttuurisissa ryhmissä?

Kimmo Mäki ja Veli-Matti Taskila: "Harvoin yhdessä nähtyä" – ammattikorkeakoulupedagogiikka

Cultural Challenges

Lorenz Lassnigg: Historical legacies of VET reforms in Austria: what could a cultural interpretation mean?

Fay Lundh Nilsson: From Handicraft Methods to High Technology - The Transformation of the Swedish Forestry Vocational Education and Training 1940-1990

Dong Seob Lee: A Tale of Two Cultures: The Engineering Education in Tampereen Ammattikorkeakoulu and Korea Polytechnic University

Timo Nevalainen: Intersubjectivity in Entrepreneurial Education

Fay Lundh Nilsson and Per-Olof Grönberg: Swedish Industrial VET Students and Placements Abroad

Stefanie Stolz: National Reforms in a Global Context: Notes from a Swiss-Finnish Point of View

Mikiko Eswein: Value Change among Younger Japanese Regarding Work, between 2001 and 2011

Manfred Wahle: Inclusion as Challenge of Vocational Education and Training (VET) Demands on the German Dual System of VET

Pyöreät pöydät / Round Tables

Onko käytäntö arvoton? PJ Arto Mutanen  (Esitys 1, Esitys 2, Esitys 3, Esitys 4, Esitys 5)

Hyvien yrittäjien koulu? PJ Timo Nevalainen  (Esitys 1)

Mihin kasvatustieteellisiä tutkimusseuroja tarvitaan? PJ Marianne Teräs (Esitys 1)

T&K toiminnan eettiset kysymykset – PJ Eija Mattila

Opintoihin kiinnittyminen – PJ Maija Joensuu (Esitys1, Esitys 2, Esitys 3, Esitys 4, Esitys 5)

Instructional Measures for Improving the Quality of Theses in English – Chair Marjatta Huhta

(Presentation 1, Presentation 2, Presentation 3)

 

Seminaarin ohjelma

Seminar Programme in English

Session Programme

Abstraktit

Abstracts

Pyöreät pöydät

 
Lisätiedot:

Antero Stenlund
Elina Mannerhovi, 050 432 4201
Sanna Ojanen, 050 432 3725
(sähköpostit: etunimi.sukunimi@tamk.fi)
info.tutkimuspaivat(at)tamk.fi


Päivitetty 05/21/2013