Tiedonhankinta

Tiedonhankinnan ohjauksen tarkoituksena on mahdollistaa opintojen sujuva eteneminen ja antaa välineitä ottaa työelämän tietotulva haltuun. Koulutuksissa opitaan hakemaan, paikantamaan, arvioimaan ja käyttämään tietoa. Niissä tutustutaan myös oman koulutusalan tiedonlähteisiin.

Tiedonhankinnan ohjausta annetaan kaikille Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleville. Henkilökunnalle on tarjolla tiedonhankinnan työpajoja ja henkilökohtaista opastusta. Lisätietoja saa toimipisteistä tai osoitteesta kirjasto@tamk.fi.

Tiedonhankinnan ohjaus perustuu informaatiolukutaitoon

Informaatiolukutaito on osa ammatillista asiantuntijuutta.

Se on taitoa
- tunnistaa tiedontarve
- hakea, paikantaa ja käyttää tietoa
- arvioida löydettyä tietoa kriittisesti ja eettisesti

Ammatillisen tiedonhankinnan taidot edistävät ja helpottavat:
- ajantasaisen, olennaisen ja valikoidun tiedon löytämistä ja hyödyntämistä
- elinikäistä oppimista
- tiedonhakua tiedon määrän kasvaessa räjähdysmäisesti

Informaatiolukutaidon käsitteestä löytyy lisätietoa Helsingin yliopiston kotisivuilta. Kansainväliset informaatiolukutaidon osaamistavoitteet perustuvat American Library Associationin vuonna 2000 hyväksymään standardiin "Information Literacy Competency Standards for Higher Education".


Tiedonhankinnan ohjaus TAMKissa

TIEDONHOpiskOpet

 


Päivitetty 07/10/2013