Tiedonhankinta

Ammatillisen tiedonhankinnan taidot edistävät ja helpottavat:
- ajantasaisen, olennaisen ja valikoidun tiedon löytämistä ja hyödyntämistä
- elinikäistä oppimista
- tiedonhakua tiedon määrän kasvaessa räjähdysmäisesti

Tiedonhaun ohjauksen tarkoituksena on mahdollistaa opintojen sujuva eteneminen ja antaa välineitä ottaa työelämän tietotulva haltuun. Koulutuksissa opitaan hakemaan, paikantamaan, arvioimaan ja käyttämään tietoa. Niissä tutustutaan myös oman koulutusalan tiedonlähteisiin.

Tiedonhaun ohjausta annetaan kaikille Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleville. Henkilökunnalle on tarjolla tiedonhaun työpajoja ja henkilökohtaista opastusta. Lisätietoja saa osoitteesta kirjasto@tamk.fi.

Tiedonhankinnan ohjaus perustuu informaatiolukutaitoon. Informaatiolukutaito on osa ammatillista asiantuntijuutta. Suomalaisten korkeakoulujen informaatiolukutaitosuositus perustuu kansainväliseen informaatiolukutaidon osaamistavoitteisiin.

Se on taitoa
- tunnistaa tiedontarve
- hakea, paikantaa ja käyttää tietoa
- arvioida löydettyä tietoa kriittisesti ja eettisesti


Tiedonhaun ohjaus TAMKissa

THkaavio_2014

 


Päivitetty 09/01/2014