Tiedonhankinnan oppaita

Tiedonhankinnan oppaista löytyy vinkkejä omatoimiseen tiedonhakuun ja tiedonhankinnan testeihin. TAMKin kirjaston informaatikot ohjaavat ja neuvovat erilaisissa tiedonhaun tilanteissa.

E-aineistoportaalissa on tuhansia e-kirjoja ja -artikkeleita sekä artikkeliviitteitä.

Tutustu entisen PIRAMKin tiedonhankintataitojen oppimateriaaliin ja muiden korkeakoulujen avoimiin tiedonhankinnan verkkokursseihin.


Tiedonhankinnan oppaita

Asiasanat ja sanastot (YSA) (Virtuaaliamk) - asiasanojen (esim. YSA) hyödyllisyys tiedonhaussa

Ensi askelia tieteen tiellä : johdatus tiedonhakuun ja tieteelliseen kirjoittamiseen / Tapani Kemppainen ja Timo Latomaa (2. uud. p. 2002, Oulun yliopisto) - Vältä piiloplagiointi ja opi esittämään lähdeteosten ajatukset omin sanoin, aiheesta tarkemmin luvussa 4.6.4.1 Lainaisinko, referoisinko vai plagioisinko?

Googlen käyttö (Virtuaaliamk) - Googlen tehokäyttö, luotettavuus ja se mitä Google ei löydä

Hakutuloksen arviointi - työkaluja tiedonhaun tulosten arviointiin ja hakutulosten parantamiseen

Kompassi: Tiedonhallinnan perusteet (Virtuaaliamk) - opintojakso tiedonhankintaprosessista

Lähdeviittaukset ja plagiointi (Cardiffin yliopiston kirjasto) - YouTube-video

Nelli (Tampereen yliopiston kirjasto) - havainnollinen kuvaus Nelliportaalista

Plagiarismi - suomalaisen plagiarismitutkijan Erja Mooren sivusto

Tiedonhaku internetistä (Oulun seudun ammattikorkeakoulu) - hakupalveluita, tiedonhakua ja tehtäviä 

Tiedonhankinnan suunnittelulomake (Virtuaaliamk) - hakutermit, tiedonlähteet ja arviointi

Tiedonhankinnan vaiheet ja vinkit (TAMK)

Tiedonhankinta tutkimuksen perustan rakentamisena (Lahden ammattikorkeakoulu)

Tiedonhankintaosio Helsingin yliopiston TVT-ajokortista

Tiedonhankintaprosessi - tiedonhankintaprosessin kuusi vaihetta "The Big 6 Skills" -mallin mukaisesti

Tiedonlähteiden maailma (Virtuaaliamk) - luotettavia tiedonlähteitä käytännön esimerkin avulla

Tilastokeskuksen verkkokoulu

Verkkotiedonhaun perusteita (Mediakasvatus.kirjastot.fi)

Virsta Tilastojen käytön opas

WWW-sivujen sisällön arviointikriteerejä (Virtuaaliamk) - luotettavuus, objektiivisuus, kattavuus ja ajantasaisuus
 


Tiedonhaun testejä

Osaatko Boolettaa? - Boolen operaattoreita ja yleistä hakutekniikkaa

Onko internet hallussa? - 10 kysymystä mm. internetistä tiedonlähteenä ja tekijänoikeuksista

Mikä ihmeen tietokanta? - 10 kysymystä tietokantojen sisällöstä ja maksullisuudesta


Päivitetty 09/13/2013