Opinnäytetyöt

TAMKin opinnäytetyöt ovat joko elektronisia tai painettuja.

Elektroniset opinnäytetyöt

TAMKin elektroniset opinnäyttet löytyvät Theseus-julkaisuarkistosta.

Painetut opinnäytetyöt

Tiedot painetuista opinnäytetöistä tallennetaan OMA-kirjastotietokantaan.

Salaiset opinnäytetyöt eivät ole näkyvissä tietokannoissa niiden salassaoloaikana. Vasta työn tultua julkiseksi sitä koskevat tiedot tallennetaan ja ne tulevat näkyviin.


Päivitetty 03/07/2014