Takaisin

Uusi tapa pätevöityä opettajaksi

Uusi tapa pätevöityä opettajaksi

Ensi keväänä sekä Tampereen että Hämeen ammattikorkeakoulussa alkaa opettajaksi pätevöittävä koulutus, jossa opinnot toteutetaan opettajan työssä oppimalla. Työssä oppimisen mallia ei ole aiemmin tässä koko työyhteisön laajuudessa ammatillisessa opettajankoulutuksessa käytetty. Opetusharjoittelun yhteydessä perehdytetään opetusharjoittelijan koko yhteisöä ammatillisen koulutuksen reformiin joko toisen asteen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun näkökulmasta.

Opiskelussa opintojen henkilökohtaistaminen ja työyhteisönäkökulma viedään aivan uuteen syvyyteen harjoittelupaikan haluamassa laajuudessa koko työyhteisölle tarjolla olevalla ohjaustyöllä.

OPEKE – henkilökohtaistettu opiskelu opetustehtävissä toimiville -koulutuksiin haetaan tammikuussa opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa. Vaikka koulutuksen tarjoajat sijaitsevatkin Hämeenlinnassa ja Tampereella, ovat ryhmät valtakunnallisia, ja niihin voi hakea kaikkialta Suomesta. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen tai viiden vuoden alakohtaisen työkokemuksen lisäksi hakijoilta edellytetään tähän opiskelumuotoon opettajan työsuhdetta ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa.

Opintoihin sisältyy lähipäiviä, reaaliaikaisia verkkoistuntoja ja vastuuopettajan ohjaustapaamisia opettajaopiskelijan työpaikalla. Hämeen ammattikorkeakoulun ryhmän opinnot alkavat 3.–4.5.2018 ja Tampereen ammattikorkeakoulun ryhmän 17.–18.5.2018.

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin on 10.–30.1.2018. Koulutukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa koulutetaan opettajia kaikille ammattialoille ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin.

OPEKE on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke, jossa kehitetään opettajankoulutuksen toteutusmuotoja.  

Lisätietoja:

Uuden opiskelumuodon taustoista ja tavoitteista:
koulutuspäällikkö Katja Rönkkönen, puh. 050 574 5121, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Koulutukseen hakeutumisesta ja toteutuksesta:
TAMK, erikoissuunnittelija Eeva Manni, puh. 050 570 2068, etunimi.sukunimi@tamk.fi
HAMK, opintojen ohjaaja Eveliina Grönberg, puh. 040 834 1177, etunimi.sukunimi@hamk.fi

OPEKE-kehittämishankeesta:
projektipäällikkö Jaana Muttonen, puh. 050 574 5137, etunimi.sukunimi@hamk.fi 

Kuva: Pixabay

Muokattu 21.11.2017