Rakennusmestarin (AMK) muuntokoulutus

Koodi: 674235

Toteutusaika: 13.11.2017- 1.11.2019

TAMK Pääkampus, Tampere

Työvoimakoulutus


Rakennusmestarin (AMK) tutkinto työvoimakoulutuksena

Suorita rakennusmestari (AMK) -tutkinto ja työllisty alan suurimpiin yrityksiin!

Koulutukseen sisältyy teoriaopintoja ja palkallista työssäoppimista. Koulutukseen valituille on työssäoppimispaikka olemassa.

Rakennusmestari (AMK) -muuntokoulutus käynnistetään 13.11.2017.
Haku on päättynyt.
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto noin 2 vuotta.

Koulutuksen ESITE

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on pohjakoulutuksena ensisijaisesti tekniikan alan opisto-, ammattikorkea- tai yliopistotason tutkinto tai joilla on aiemmassa tutkintorakenteessaan suoritettuna merkittävä määrä matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja ja jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä rakennusalan työnjohtotehtävissä.

Ryhmään otetaan noin 20 henkilöä

Toteutus

Koulutus alkaa marraskuussa 2017 noin 3-4 kuukauden teoriajaksolla. Maaliskuusta 2018 lähtien toteutus painottuu palkalliseen työharjoitteluun. Työharjoittelu sisältää tiiviitä teoriajaksoja (n. 2 pv kahden viikon välein). Työharjoittelu kerryttää lomaoikeutta.

Opintojaksot sisältävät lähiopetusosion, itseopiskeluosion, työapaikkaopinto-osion sekä arviointiosion työpaikkaopintojen suorittamisesta. Yhtä opintopistettä kohden toteutetaan keskimäärin yksi lähiopetuspäivä.

Muuntokoulutus käynnistyy henkilökohtaisen oppimispolun rakentamisella. Oppimispoluissa huomioidaan opiskelijoiden olemassa oleva osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti ja työpaikkaopintoja korostaen.

Työssäoppimispaikkoja tarjoavat useat rakennusalan yritykset kuten Skanska Talonrakennus Oy, YIT Rakennus Oy, Lujatalo Oy, SRV Yhtiöt Oyj.

Sisältö

Koulutuksen sisältö perustuu rakennusmestari (amk) tutkinnon sisältöön. Suoritettava opintopistemäärä on riippuvainen kunkin opiskelijan pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja olemassa olevasta osaamisesta. Arvio opiskelijan suoritettavista opintopisteistä ilman työssäoppimista on noin 100 opintopistettä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan mukaan hakijat, jotka täyttävät hakukelpoisuusvaatimukset, ja ovat osoittaneet hakemuksessa olevansa motivoituneita koulutukseen.

Toisessa vaiheessa järjestetään haastattelut, johon osallistuvat myös yritysten edustajat. Haastattelussa varmistetaan opiskelijoiden soveltuvuus, motivoituneisuus ja sopivuus työnantajien palvelukseen. Tarvittaessa käytetään soveltuvuusarviointeja.

Opiskelijavalinnat tekee valintaryhmä, jossa on edustajat oppilaitoksesta, TE-toimistosta ja työnantajalta. Lopullisen valintapäätöksen tekee työvoimaviranomainen ottaen huomioon korkeakoulun päätöksen opiskelijaksi ottamisesta ja noudattaen opiskelijavalinnalle asettamiaan työvoimapoliittisia ehtoja.

Lisätietoja

Haastattelut järjestetään TAMKissa, Kuntokatu 3, tilassa H3-08 24.-25.10.2017

Lisätiedot:
Hannu Kauranen, koulutuspäällikkö puh. 040 0948774
Kersti Jääskeläinen, erikoissuunnittelija, puh. 050 3215147
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tamk.fi

Koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista: p. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Päivitetty 15.10.2017

Back to the list of courses