Takaisin

Opiskelijan tarina - Palveluliiketoiminnan opinnot ovat kehittäneet ammattitaitoa

Sari Talonen: Palveluliiketoiminnan opinnot ovat kehittäneet ammattitaitoa

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus

Sari Talonen opiskeli palveluliiketoiminnan ylemmän AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämässä koulutuksessa.

"Hain opiskelemaan palveluliiketoiminnan koulutusohjelmaan ystäväni innostamana. Lisäksi tietojeni päivittäminen tuli myös ajankohtaiseksi. Innostumiseni yhtenä tärkeämpänä syynä oli myös se, että opinnot voi suorittaa Tampereella, vaikka restonomin (ylempi AMK) -tutkinnon antaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työskentelen tällä hetkellä Tampereen ammattiopistossa projektitehtävässä ja toimin myös opettajana. Valmistuin alun perin Tampereen Pihrosta restonomiksi vuonna 2004. Silloin ajattelin, että opiskelu saa ainakin joksikin aikaa jäädä. Mietin kuitenkin usein jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Opinnot on suunniteltu hyvin. Löysin JAMKin ja TAMKin kurssivalinnoista nopeasti opintojaksot, jotka halusin sisällyttää omaan opiskelusuunnitelmaani. Antoisinta ovat olleet lähiopetuspäivät, jolloin opimme myös toisiltamme. Aikaisempaan verrattuna on opiskeluissa ollut enemmän oman työn kehittämistä, ryhmätöitä, seminaareja, ja keskustelua eri aiheista. Näissä tilanteissa uskon, että myös opettajamme ovat oppineet meiltä opiskelijoilta.

Opiskelurytmin löytymiseen meni jonkin aikaa. Ei auttanut muu kuin ottaa itseään niskasta kiinni ja opetella uudelleen opiskelun erilaiset muodot. Omassa ryhmässämme on myös hyvä henki, mikä auttaa jaksamaan ja jatkamaan suunnitellussa aikataulussa. Olen oppinut jättämään turhia aikaa vieviä asioita pois ja keskittymään oleelliseen. Kun on johonkin asiaan motivoitunut, niin mielestäni siihen löytyy aina aikaa.

Opinnot on suunniteltu opiskeltavaksi työn ohessa, pääosin torstaisin ja perjantaisin noin 2-4 kertaa kuukaudessa. Keskeneräisyyttä on opittava sietämään, sillä kaikkea ei voi saada heti valmiiksi. Opintovapaan ottaminen olisi varmasti ollut myös hyvä vaihtoehto oman jaksamisen kannalta.

Opiskelu JAMKissa on ollut juuri niin monipuolista ja haastavaa, kuin odotinkin. Aika koulutuksessa on avartanut huomattavasti ajatusmaailmaani ja kehittänyt ammattitaitoani. Tiedän pystyväni vieläkin haastavampiin työtehtäviin, minkä vuoksi opinnot tuntuvat juuri nyt vielä mielekkäämmiltä kuin aloittaessani.

Opinnäytetyöni aiheenani on hankearvioinnin kehittäminen. Aihe on kiinnostava ja minulla on siitä jonkin verran kokemusta oman hanketoimintatyöni kautta. Opinnäytetyöni tavoitteena on arvioinnin kehittäminen hanketoiminnassa, tuoda esille arvioinnin merkitys, tuottaa malli tai mallit hankearviointiin ja helpottaa olemassa olevien hyvien arviointimallien siirtymistä Tampereen ammattiopiston hankkeisiin laadun varmistamiseksi."

Sari Talonen

Päivitetty 14.09.2017