Takaisin

Opiskelijan tarina - Opiskelu auttaa voimaan paremmin myös työssä

Sirpa Vuolle: Opiskelu auttaa voimaan paremmin myös työssä

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus

Sirpa Vuolle opiskeli palveluliiketoiminnan ylemmän AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämässä koulutuksessa.

"Olen löytänyt muutaman vuoden välein itseni erilaisten opintojen parista. Kun sain luulla, että Jyväskylän ammattikorkeakoulu aloittaa palveluliiketoiminnan ylemmän AMK-tutkinnon opinnot Tampereella, päätin hakea koulutukseen. Opiskelusta on tullut minulle jo elämäntapa, joka auttaa voimaan paremmin myös työssä. Opiskelun avulla saan uusia näkökulmia nopeisiin työelämän muutoksiin.

Työskentelen hotelli-, ravintola- ja cateringalan ammatillisten aineiden opettajana sekä samalla erityisopettajana. Olen toiminut opetustehtävissä noin 20 vuotta. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu on ollut välillä raskasta ja tuskastuttavaa, mutta pääosin onneksi kuitenkin antoisaa. Opiskelijakollegoista on muodostunut hyvä ryhmä ja yhdessä olemmekin tukeneet toisiamme ja huolehtineet, että kaikki pysyvät opinnoissa mukana. Parasta opiskelussa on ollut huomata, että vaikka on opiskellut työn ohessa, opiskelut ovat edenneet aikataulussa. Kurssit ovat tulleet suoritetuiksi ajallaan ja opinnäytetyökin etenee hiljalleen.

Työpaikallani meillä on käytössä Aromi-ohjelmisto ruokalistasuunnittelussa ja varastonhallinnassa. Opinnäytetyössäni tarkoituksenani on kehittää Aromi-ohjelman käyttöä opetustyössä. Parhaillaan päivitämme ohjelmaan ravintoainetietoja. Tämän jälkeen tavoitteenamme on saada kokin pakollisen tutkinnonosan opetuksen tueksi ravitsemuksellisesta näkökulmasta ruokalista, jonka ympärille voi rakentaa tärkeimmät kokin osaamisalueet.

Mielestäni kouluttautuminen ja jatkuva itsensä ajan tasalla pitäminen auttaa selviytymään paremmin jokapäiväisessä työssä. Opiskelu pitää mielen virkeänä, vaikka se ajoittain on työlästä ja vaatii hyvää aikataulusuunnittelua. Oppilaitosympäristössä Tampereen alueella on tapahtumassa isoja muutoksia. Ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen sisällöissä on paljon asioita, jotka auttavat ymmärtämään ainakin jonkin verran organisaatiomuutoksessa tapahtuvia asioita, oman alan kehittymistä tulevaisuudessa sekä tulevien muutosten huomioimista opetusta kehitettäessä. Opiskelijaryhmässä on monen alan edustajia ja asioiden pohdiskelu eri tahojen näkökulmasta on ollut antoisaa. Kehittämiskohteena opintojen osalta voisi vielä enemmän tuoda opintoihin mukaan hyviä käytön kokemuksen omaavia alan asiantuntijoita tai yritysvierailuja.

Asun maalla Teiskossa ja pidän luonnossa liikkumisesta, sienestyksestä, marjastuksesta, liikunnasta ja ruoanlaitosta. Tiukkaa opiskeluaikataulua on sopivasti sekoittanut pieni lapsenlapsi. Asioille on tullut samalla tärkeysjärjestys."

Sirpa Vuolle

Päivitetty 14.09.2017