Takaisin

Opiskelijan tarina - ”Koulutus on kehittänyt minua opettajana”

Tea Kaikko: Koulutus on kehittänyt minua opettajana

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut Tea Kaikko kokee, että hän on kehittynyt opettajana koulutuksen ansiosta.

- Olen aina ollut rohkea kokeilemaan erilaisia toimintamalleja, mutta nyt olen entistä kokeilunhaluisempi. Tiedostan omat vahvuuteni opettajana ja olen saanut ulkopuolisen ihmisen positiivista ja rohkaisevaa arviointia opetuksestani.

Tulevaisuudessa Kaikko aikoo entistä enemmän kiinnittää huomiota erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseen opetustuntien aikana.

- Yritän kehittää opetuksessa vaihtoehtoisia ja oppimista tukevia menetelmiä ja huomioida erilaiset oppimistyylit opetusmateriaalien laatimisessa.

Kaikko kertoo, että opettajankoulutus on ollut hänen kohdallaan pitkäaikainen prosessi. Koulutuksen aikana hän on kirjoittanut esseitä omista oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä käsityksistään sekä opintojen tavoitteista ja käyttöteoriasta.

- Tuskan karpalot ovat vierineet otsallani, kun olen "vääntänyt" esseitä ja muita kirjoituksia. Kun kaikki ajatukset ja pohdinnan tulokset pitää saattaa kirjalliseen muotoon, niin siinä onkin tekemistä. Toisaalta olen loppujen lopuksi monesti tyytyväinen kirjallisiin tuotoksiini.

Omia toimintatapojaan on hyvä reflektoida

Opettajankoulutuksen myötä Kaikko on reflektoinut opettajan työtään ja toimintatapojaan, minkä hän uskoo vaikuttaneen opettajuuteen positiivisella tavalla.

- Olen analysoinut omia viestintätaitojani sekä tutkinut opiskelijoilta saamaani palautetta opetusjärjestelyjen onnistumisesta ja opetukseni tasosta. Lisäksi olen suorittanut opetusharjoittelua, kokeillut erilaisia opetusmenetelmien käyttöä omassa työssäni ja havainnoinut toisia opettajia heidän työssään. Näistä olen kirjoittanut oppimispäiväkirjoja ja lopuksi pohtinut raporteissa oppimaani.

Omien opintojeni viivästymisen kautta Kaikko on oppinut ajattelemaan monia asioita myös opiskelijan näkökulmasta. Toisinaan opinnot eivät etene toivotulla tavalla, mutta opiskelijoille on annettava uusia mahdollisuuksia.

- Kehittämishankkeen uudelleen aloittaminen merkitsi itselleni todella paljon ja sen kunnialla loppuun saattaminen vielä enemmän.

Kaikko toteaa olevansa kaiken kaikkiaan tyytyväinen opettajankoulutukseen.

- Olen saanut "revittyä itsestäni paljon irti" ja koulutus on ollut haasteellista. Kiitokset annan myös koulutuksen järjestäjille ja opettajille. Olen saanut aina tukea ja ohjausta, kun olen sitä tarvinnut. Tästä on hyvä jatkaa arvokasta opetustyötä.

Kaikon mielestä Veli-Matti Värri toteaa osuvasti, millaisia opettajia tulisi kouluttaa:

- On koulutettava opettajia, jotka ymmärtävät merkityksensä kasvattajina, yhteiskunnallisina vaikuttajina ja pedagogisina vallankäyttäjinä sekä oivaltavat olevansa itsekin monentasoisen vaikuttamisen, arvioinnin ja koulutuspoliittisen vallan alaisia (Jantunen & Ojanen, 2011, 249).

 

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 21.12.2016