Takaisin

Opiskelijan tarina - Koulutus haastaa omia rutiineja

Jussi Savolainen: Koulutus haastaa omia rutiineja

Kliinisen asiantuntijan koulutus

- Mielenterveys- ja päihdetyön kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma on antanut näkemystä erilaisiin hoitoideologioihin ja -menetelmiin. Silmäni ovat auenneet hahmottamaan asioita entistä kokonaisvaltaisemmin ja moninaisemmin, kertoo koulutusohjelmassa opiskeleva Jussi Savolainen, 31.

Savolainen työskentelee sairaanhoitajana erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrisessa tutkimus- ja hoitoyksikössä. 

"Olen luonteeltani tiedonhaluinen ja ollut aina kiinnostunut itseni, työyhteisöni ja ammattitaitoni kehittämisestä. Myös alan opetustehtävät ovat kiehtoneet ja niistä on vähäistä kokemusta jo kertynyt. Jatko-opinnot olivat siis pyörineet mielessäni jo jonkin aikaa ennen kuin kuulin työkaveriltani kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmasta, jota alettaisiin tarjota myös psykiatriaan suuntautuneille ja psykiatrian parissa työskenteleville. Aiemmin olin miettinyt jatko-opintoja myös yliopiston puolella, mutta ammattikorkeakoulun mahdollistama työelämälähtöisempi lähestymistapa tuntui enemmän omalta jutultani.

Omat rutiinit uudessa valossa

Opintomme ovat toteutuneet neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat olleet ammattikorkeakoulut Tampereelta, Jyväskylästä ja Turusta sekä diakonia-ammattikorkeakoulu Oulusta. Opiskelu on ollut antoisaa ja mielekästä. Etenkin laajasti eri toimijoiden palveluksessa olevien opiskelukavereiden kanssa ajatusten ja kokemusten vaihtaminen on ollut hedelmällistä ja saanut näkemään mielenterveystyön haasteet tai omassa työssä jo rutinoituneet asiat uudessa valossa.

Kehittämisosaaminen on karttunut

Ymmärrys laajoista kokonaisuuksista niin palvelu- ja hoitoketjujen kuin ihmisen yksilöllisten kokemusten rakentumisenkin suhteen on kasvanut. Opinnot ovat vahvistaneet taitojani tieteellisen tiedon käyttämiseen luonnollisena osana työtäni ja käyttämään monipuolisemmin osaamistani ihmisiä työssäni kohdatessani. 

Kehittämisosaaminen on myös karttunut opintojen aikana. Pieni ryhmäkoko, Tampereen ryhmä on koostunut ainoastaan viidestä opiskelijasta, on mahdollistanut avoimen keskustelun sekä aidosti intensiivisen opiskelun lähiopetuspäivien aikana. Muiden yhteistyökoulujen ryhmien kanssa yhteisissä opetuspäivissä on puolestaan joukossa ollut voimaa ja valtavasti monipuolista osaamista sekä kokemusta yhteen kokoontuneina, yhteisiä tehtäviä pohtimassa. 

Opintojen aikana omasta jaksamisesta on pitänyt huolehtia, sillä opiskelu työn ohessa on ollut haastavaa ja vaativaa. Koulutus on ollut laadukasta ja tehtävät vaativia, kuten ylemmän korkeakoulututkinnon kohdalla pitääkin, joten "takki auki ja kravatti hulmuten" ei ole voinut kursseihin suhtautua.

Opinnäytetyö vihan hallinnasta

Kliinisen asiantuntijan opinnot ovat oiva keino lisätä ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Opinnoissa on positiivisella tavalla tekemisen meininkiä ja ne haastavat oppimaan uutta sekä soveltamaan opittua uudella tavalla. Opintoja suunnitellessa kannattaa miettiä ja tehdä itselleen selväksi, onko valmis todella panostamaan itseensä ja ammattitaitoonsa. Panostaminen kannattaa, sillä parhaimmillaan panoksensa voi saada moninkertaisena takaisin. 

Opinnäytetyöni liittyy vihan hallintaa ja sosiaalisia taitoja opettavaan Aggression Replacement Training-menetelmään ja toteutuu kehittämishankkeena omalla työpaikallani. Opinnäytetyön tekeminen on lisännyt entisestään innostustani tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä ennen kaikkea ART-menetelmään. Olen aina pitänyt ARTtia varteenotettavana ja kustannustehokkaana tapana myötävaikuttaa nuorten kehittymisessä sosiaalisesti hyväksyttyyn käyttäytymiseen, mutta nyt olen siitä entistä vakuuttuneempi.

Vapaa-aikanani nautin hyvästä parisuhteestani sekä kirjallisuudesta ja pitkäkarvaisen kääpiömäyräkoirani, Eddien, kanssa touhuamisesta. Aikaa kuluu myös ammattiyhdistyksen parissa, sillä olen vuoden alusta toiminut Tehyläisen ammattiosastomme puheenjohtajana."

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 01.11.2017