Takaisin

Opiskelijan tarina - Kliininen asiantuntija on näköalapaikalla

Hannaleena Kohvakka: Kliininen asiantuntija on näköalapaikalla

Kliinisen asiantuntijan koulutus

Sairaanhoitaja Hannaleena Kohvakka hakeutui mielenterveys- ja päihdetyön kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmaan, koska kaipasi uutta näkökulmaa ja välineitä työhönsä. Kliininen asiantuntija on Kohvakan mukaan näköalapaikalla - vahvasti käytännössä läsnä ja samalla tietoinen hoitotyön roolista ja ajankohtaisesta tieteellisestä tiedosta. Haastavinta opiskelussa on ollut työelämän ja opintojen yhteensovittaminen.

"Olen aina ollut kiinnostunut tutkitun tiedon ja käytännön työn välisestä suhteesta ja työelämässä nähnyt, kuinka irrallaan nämä kaksi toisiaan palvelevaa näkökulmaa saattoivat olla. Näin koulutuksen myötä mahdollisuuden kehittää tätä yhteyttä, toimien linkkinä tieteen ja käytännön välimaastossa. Toivon, että koulutus antaa myös laajemmat työnhakumahdollisuudet tulevaisuudessa.

Työskentelen sairaanhoitajana somatopsykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon erikoistuneessa yksikössä. Minulla on työkokemusta mielenterveystyön kentältä yli 10 vuotta. Koen olevani oikealla alalla, vaikka työnkuva ei aina olekaan helpoimmasta päästä. Olen halunnut tehdä työtä, jossa voin laittaa itseni likoon ja joka haastaa minua oppimaan uutta myös itsestäni. Luonteeltani olen avoin, sosiaalinen ja utelias, joten ihmissuhteet ja erilaiset aktiviteetit ovat minulle tärkeitä myös vapaa-ajallani.

Toisilta ammattilaisilta oppii

Opiskelu on ollut mielekästä, sillä työelämälähtöisyys on ollut vahvasti läsnä ja omaa kokemuspohjaa on voinut koko ajan peilata tutkittuun tietoon. Työelämän haasteiden äärellä oma ajattelu usein kapeutuu. Opintojen myötä silmät ovat avautuneet tarkastelemaan mielenterveys- ja päihdetyön kenttää kokonaisuudessaan laajemmin, erityisesti terveyden edistämisen näkökulmasta. Myös ymmärrys organisaatioiden toiminnasta ja hoitoketjuista, sekä osaaminen tiedonhaun suhteen ovat lisääntyneet.

Koulutusohjelma on toteutettu yhteistyössä kolmen muun ammattikorkeakoulun kanssa, joka on mahdollistanut verkostoitumisen ja tuonut ymmärrystä myös muiden paikkakuntien mielenterveys- ja päihdeosaamisesta sekä herättänyt keskustelua liittyen alan kehittämistyöhön valtakunnallisesti. Tampereen ryhmän viiden hengen kokoonpano on toiminut hyvänä peilinä omalle oppimiselle ja tukenut myös menemään epämukavuusalueille, vaikka sitten huumorin keinoin. Toisilta ammattilaisilta oppii aina. Itse ratkaisin ajankäytön haasteet tekemällä välillä osittaista työaikaa ja olemalla opintovapaalla. Hellittäminen työelämässä on antanut voimavaroja myös omasta jaksamisesta huolehtimiseen, esimerkiksi liikunnan keinoin.

Tutkinto ei tule ilmaiseksi

Kliinisen asiantuntijan opinnot haastavat omaan ajatteluun ja niistä saakin eniten irti, kun opiskelee itseään varten. YAMK-tutkinto ei tule ilmaiseksi, tehtävät ovat laajoja ja vaativat sekä aikaa että prosessointia. Siihen on hyvä varautua, kun miettii oman elämäntilanteen sallimia mahdollisuuksia. Opinnot vievät kuitenkin ammattiosaamisen uudelle tasolle, ilman että kosketus käytäntöön vieraantuu. Syntyy valmius mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen, kriittiseen tiedon hankintaan ja käyttöön sekä olemassa olevan osaamisen syventämiseen. Kliininen asiantuntija on näköalapaikalla - vahvasti käytännössä läsnä ja samalla tietoinen hoitotyön roolista ja ajankohtaisesta tieteellisestä tiedosta.

Opinnäytetyöni kohdistuu oman työyksikköni Kipupotilaan hoitomallin kehittämiseen ja se toteutuu kehittämisprojektina. Opintojen alusta saakka koin tärkeänä selkeyttää ja tehdä tietoisemmaksi hoitotyön roolia potilaan hoitoprosesseissa, joten opinnäytetyö palvelee sekä omaa kiinnostustani että työyhteisön tarpeita. Kipupotilaan hoitoon psykiatrisella osastolla liittyy paljon haasteita, joihin perehtyminen on tuottanut tietoa ja avannut silmiä kipupotilaan hoitoprosessista. Työyhteisö on ollut positiivisella asenteella mukana, joka on entisestään lisännyt innostustani aiheeseen ja kehittämistyöhön."

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 01.11.2017