Takaisin

Opiskelijan tarina - Hyvinvointiteknologian opiskelu ja uusi työ osuivat kohdalleen

Hannu Kaunisto: Hyvinvointiteknologian opiskelu ja uusi työ osuivat kohdalleen

Hyvinvointiteknologian koulutus

Sastamalalainen Hannu Kaunisto suoritti insinöörin (ylempi AMK) -tutkinnon hyvinvointiteknologian koulutusohjelmassa. Kaunisto on tyytyväinen koulutukseensa, sillä uudessa työssä Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita –hankkeen projektipäällikkönä opiskelussa saadut opit ja nykyiset työtehtävät ovat "natsanneet saletisti kohdalleen".

Mitä olet aikaisemmin opiskellut?

Valmistuin alun perin radio- ja tv-asentajaksi Vammalan ammattikoulusta 1988. 1990 -luvun laman pelästyttämänä opiskelin työn ohessa tuotekehitysinsinööriksi. Suoritin vielä myös työn ohessa opettajakorkeakoulun opinnot. Olen opiskellut ja kehittänyt osaamistani lähes koko työurani ajan. Samalla olen rakentanut kaksi taloa. Myös perhe-elämälle ja urheiluharrastuksille on jäänyt aikaa.

Miksi aloit opiskella hyvinvointiteknologiaa?

Hyvinvointiteknologia on uusi alue ja minua kiinnostivat asiantuntijan työtehtävät tällä alalla. Myös palkkauksen parantuminen vaikutti opiskelupäätökseeni.

Missä olet työssä tällä hetkellä?

Toimin Sastamalan koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa KOTI-hankkeessa (Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita) projektipäällikkönä. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa oppimisympäristö sosiaali- ja tekniikan alan opiskelijoille. Oppimisympäristöön tulee muun muassa robotiikkaa ja automaatiotekniikkaa. Ympäristössä on myös mahdollista tutustua ja opiskella uusien apuvälineiden käyttöä.

Millaista opiskelu oli?

Ryhmässä oli mukavasti terveys- ja sosiaalipuolen sekä tekniikan opiskelijoita. Keskustelut ja ryhmätyöt olivat insinöörin näkökulmasta todella antoisia. Tarpeet tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen terveys- ja sosiaalipuolella ovat olemassa ja insinöörit voivat auttaa ideoiden eteenpäinviemisessä. Aikataulu oli aikuisopiskelijalle melko tiukka. Oli lähellä ettei jäänyt tällä kertaa kesken. Tosin minä en todellakaan ole helpolla periksi antavaa tyyppiä.

Oletko pystynyt hyödyntämään opintojasi työelämässä?

Olen pystynyt hyödyntämään opintojani aivan loistavasti uudessa työssäni. Kaikki tieto, mitä sain koulutuksessa, on ollut tarpeellista. On hienoa, että sain mahdollisuuden heti koulutuksen jälkeen tällaiseen työtehtävän. Verkostoituminen on nyt helppoa kun tietää esimerkiksi Pirkanmaalla olevista toimijoista ja yrityksistä. Saletisti natsas nyt kohalleen.

Mistä teit opinnäytetyön?

Suunnittelin ja tein edullisen prototyypin seurantalaitteesta ja ohjelmistosta. Elektronisen pienen seurantalaitteen avulla voidaan seurata esimerkiksi dementikkoa tai lasta. Laite antaa hälytyksen, mikäli henkilö menee liian kauaksi tai katoaa rajatulta alueelta. Laitteella voidaan mitata myös esimerkiksi kiihtyvyyttä, jolloin kaatuminen voidaan havaita.

Neuvosi muille opiskelupäätöstä miettiville?

Opiskelkaa ajoissa. Varautukaa ja miettikää työelämäänne, sekä pitäkää ehdottomasti kunnostanne huolta. Läheisten tuki ja oma osaaminen ratkaisee, kun tulee muutoksen aika.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 14.09.2017