Takaisin

Graafinen viestintä II 3H-337-3009

Graafinen viestintä II

Koodi: 3H-337-3009

5 op

27.03.2018 - 02.05.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

27.03.2018 17:15 - 20:00
28.03.2018 17:15 - 20:00
03.04.2018 17:15 - 20:00
04.04.2018 17:15 - 20:00
10.04.2018 17:15 - 20:00
11.04.2018 17:15 - 20:00
02.05.2018 17:15 - 20:00

Tavoitteet

Opintojaksolla syvennetään ja laajennetaan graafisen viestinnän alan prosessien, materiaalien ja välineiden hallintaa.

Opiskelija
- osaa painatteiden visuaalisen suunnittelun
- tietää, mitä milläkin alan ohjelmalla voi tehdä
- osaa hyödyntää ohjelmien automaattisia toimintoja laajoja dokumentteja ja toistuvia julkaisuja tehtäessä
- hallitsee ainakin yhden ohjelman käytön oikein hyvin ja parin oheisohjelman painoviestinnän tarpeisiin riittävän hyvin
- osaa toteuttaa painateprojektin alusta loppuun.

Sisältö

Miten painotalojen kanssa toimitaan eli miten työt painatetaan?
Mitä tehdään ja mitä teetetään?
Mihin eri ohjelmistot sopivat ja mitä vaihtoehtoja on olemassa?

Opintojakson lisätiedot

osa opinnoista voidaan toteuttaa englanniksi, jos mukana esim. vaihto-opiskelijoita

Esitietovaatimukset

3H-337 Graafinen viestintä I -opintojakso

Opetusmenetelmät

- Luennot ja keskustelut sekä tunnilla tehtävät ja itsenäiset harjoitukset
- Kurssialustana Tabula, jossa sisällöt ja tehtävät on esitelty tarkemmin.

Opetusmateriaali

Huttunen Martti: Värit pintaa syvemmältä (tai jokin vastaava)
Itkonen Reima: Typografian käsikirja (tai jokin vastaava)
Opettajan oma materiaali ja tunneilla johdetusti tehtävät asiat

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö liittyen värioppiin, sommitteluun, typografiaan ja työnkulkuun.
Tunnilla tehtävä käytännön tehtävä.
Lähikertojen tehtävien palautus ajallaan.

Muuta

Opintojakson tavoitteet:
Syventää ja laajentaa graafisen viestinnän alan prosessien, materiaalien ja välineiden hallintaa; opiskelija osaa valita kuhunkin tehtävään sopivimman ohjelman, tietää ostopalveluista ja jakelukanavista sekä hallitsee myös e-materiaalin tuottamisen

Koulutus ja koulutusala

Liiketalouden koulutus
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään avoimen AMKin omassa ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 17.03.2018

Back to the list of courses