Takaisin

Digitekijä Fast Track

Digitekijä Fast Track

Digitekijä Fast track kuva

Digitekijä Fast Track

30 op

Toteutusaika: 20.9.2018 - 6.6.2019

950 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: 09.04.2018 - 20.5.2018

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseen digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden tasolla. Koulutus luo ymmärrystä digitaalisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan.

Koulutus vahvistaa kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen luomista ja asiakaskokemuksen hallintaa digitaalisessa toimintaympäristössä sovelluksia hyödyntäen. Koulutus antaa valmiudet ja taidot työskennellä digitaalisessa toimintaympäristössä erityisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Hämeen, Lapin ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteensä aloituspaikkoja on 40. Koulutus on suomeksi, mutta osa materiaalista ja sertifikaattien suorittaminen ovat englannin kielellä.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen sisältö

Alustava koulutuksen rakenne muodostuu seuraavista osa-alueista:
  • Strateginen muutosjohtaminen digiajassa
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen
  • Markkinointi ja myynti digitaalisissa kanavissa
  • Asiakashankinta digikanavissa
  • Mittaus ja analytiikka
  • Verkkokaupan menestyksen kulmakivet

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Kontaktikertojen lisäksi työskennellään itsenäisesti ja ryhmässä verkko-oppimisympäsistöä hyödyntäen. Kontaktikerrat pidetään seuraavasti:

Torstai 20.9.2018     12:00-16:00
Perjantai 21.9.2018  9:00-16:00
Torstai 1.11.2018     9:00-16:00
Perjantai 2.11.2018  9:00-16:00
Torstai 13.12.2018   9:00-16:00
Perjantai 14.12.2018 9:00-16:00
Perjantai 18.1.2019  9:00-16:00
Torstai 14.3.2019     9:00-16:00
Perjantai 15.3.2019  9:00-16:00
Torstai 25.4.2019     9:00-16:00
Perjantai 26.4.2019  9:00-16:00
Tiistai 4.6.2019        9:00-16:00
Torstai 6.6.2019       12:00-16:00

Hinta

Koulutuksen hinta on 950 € (alv 0 %).

Hakeminen

Sähköinen hakulomake (käytössä hakuaikana).

Valinta

Valinta tehdään hakulomakkeessa esitetyn koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 1.6.2018.  Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla. Opiskelupaikka pitää vastaanottaa 15.6. mennessä.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö: Lehtori Mari Stenvall, 050 570 2224.

Hakeminen: Suunnittelija Katri Viitanen, 050 321 5148.

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 25.05.2018